array(0) { } NULL Tallin: Medzinárodné pravidlá proti daňovým únikom sú zastarané – euractiv.sk

Tallin: Medzinárodné pravidlá proti daňovým únikom sú zastarané

Estónske predsedníctvo pred nadchádzajúcim neformálnym stretnutím Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) vypracovalo dokument k diskusii o zdaňovaní veľkých internetových firiem.

Problémy digitálnej ekonomiky

Správa reaguje na medzery v medzinárodných daňových predpisoch. Za najväčší nedostatok považuje princíp, podľa ktorého sú nadnárodné korporácie povinné odvádzať dane len v krajine, kde majú trvalé sídlo. Rozdiely medzi vnútroštátnymi daňovými systémami využívajú hlavné veľké spoločnosti z oblasti digitálnej ekonomiky.

Dokument upozorňuje na špecifiká digitálneho hospodárstva. Služby, ktoré spoločnosti ako Google či Facebook ponúkajú, nevyžadujú ich fyzickú prítomnosť v jednotlivých krajinách. Veľmi ľahko tak obchádzajú existujúce nástroje proti daňovým únikom ako akčný plán OECD, či opatrenia EÚ – Balík opatrení na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

https://euractiv.sk/clanky/analyzy/ministri-financii-sa-dohodli-na-novej-legislative-proti-danovym-unikom/

Podiel digitálnej ekonomiky na globálnom trhu veľmi rýchlo rastie. Najviditeľnejšie je to pri pohľade na tržné hodnoty najväčších globálnych spoločností. Kým v minulosti medzi nimi boli ExxonMobile, General Electric, Microsoft, Citigroup, či AT&T dnes sú to Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon alebo Facebook. To je podľa estónskeho dokumentu dôvod, prečo nie je možné ďalej zakrývať oči pred nedostatkami pravidiel zdaňovania.

Estónske návrhy

Jedným z možných riešení sú „rýchle opravy“, alebo ad hoc opatrenia, ktoré by šli nad rámec existujúcich daňových pravidiel. Dodatočné dane by podľa estónskeho návrhu mali byť viazané na konkrétny zdroj príjmu. Ako príklad uvádzajú nástroje online inzercie, ktoré dnes nepodliehajú žiadnej daňovej regulácii. Navrhujú tiež dodatočné zdanenie rôznych digitálnych služieb poskytovaných daňovými nerezidentmi v konkrétnej krajine.

https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/kazimir-usilie-slovenskeho-predsednictva-v-danovych-otazkach-prinasa-vysledky/

Problémom takýchto opatrení je, že by môžu viesť k viacnásobnému zdaneniu, pričom zatiaľ neexistujú mechanizmy, ktoré by zmiernili negatívny efekt kumulácie daní. Správa tiež varuje, že výnosy z daní viazaných na zdroj príjmu by boli veľmi nestabilné. Niektoré z veľkých internetových spoločností svoje hlavné zdroje príjmov ešte len hľadajú, prípadne ich pravidelne menia. 

Firmy by navyše mohli rýchlo skončiť so zdanenými službami a hľadať nové, ktoré zdaneniu nepodliehajú.

Nesnažme sa objaviť Ameriku

Zástupcovia estónskeho predsedníctva odporúčajú ostať pri všeobecne platných princípoch zdanenia a zamerať sa na úpravu nedostatkov súčasných pravidiel upravujúcich korporátne dane.

V boji proti daňovým únikom v digitálnej ekonomike presadzujú zmenu konceptu trvalého sídla firiem. Podľa estónskeho návrhu by sa po novom prihliadalo na ich digitálnu a nie fyzickú prítomnosť. Spoločnosti by tak museli odvádzať dane zo zisku v mieste, kde svojou činnosťou vytvárajú pridanú hodnotu.

„Pôjde o akýsi druh virtuálneho trvalého sídla. Hoci firma nebude mať fyzickú prítomnosť v krajine, kde vytvára svoj zisk, bude sa riadiť daňovými reguláciami danej krajiny, “ píše sa v správe.

Veľká štvorka: Zdaňme obrat, nie zisk

S mierne odlišným návrhom tento týždeň prišli ministri financií Francúzska, Nemecka, Španielska a Talianska.

V liste adresovanom estónskemu predsedníctvu a Európskej komisii žiadajú, aby nadnárodné korporácie ako Google, či Amazon neboli zdaňované na základe ich zisku, ale podľa firemného obratu vo všetkých krajinách Európskej únie.

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/irsko-hundre-na-vymahanie-dani-od-apple-aj-na-budovanie-eurozony/

V súčasnosti tieto firmy zdaňujú zisky z predajov prostredníctvom dcérskych spoločností v krajinách s nízkym daňovým zaťažením. Jednou z takých krajín je napríklad Írsko, ktoré má najnižšiu korporátnu daň v EÚ- 12, 5 %.

„Nemôžeme sa ďalej pozerať, ako tieto spoločnosti podnikajú v Európe a pritom platia minimálne dane do našich rozpočtov,“ píšu v liste ministri.

Navrhujú zavedenie „vyrovnávacej dane“ z obratu, ktorá by mala zvýšiť daňové zaťaženie nadnárodných spoločností na úroveň korporátnych daní v jednotlivých krajinách.

Pozitívne na návrh tiež zareagovala Európska komisia.

„Teší nás, že sa politici touto záležitosťou zaoberajú,“ povedala hovorkyňa Komisie Vanessa Mocková. „Digitálni giganti by mali byť féroví pri odvádzaní daní v krajinách, kde vytvárajú zisk,“ dodala.