Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Slovenské elektrárne odovzdali ceny Aurela Stodolu – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Slovenské elektrárne odovzdali ceny Aurela Stodolu

Komerčný obsah

Komisia zložená z odborníkov v oblasti energetiky posudzovala záverečné práce študentov vybranými jednotlivými vedúcimi katedier slovenských univerzít a rozhodla udeliť ceny víťazom:

  • Marek Šipoš z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za bakalársku prácu Meranie výbojovej aktivity v nehomogénnych poliach                                                 
  • Jozef Dudiak z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za diplomovú prácu Modelovanie podporných služieb v programe MODES                          
  • Liška Martin z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity za dizertačnú prácu Pripojiteľnosť obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do elektrizačnej sústavy.   

Víťazi si prevzali ocenenia po skončení Národnej konferencie Týždňa vedy a techniky v SR,  zameranej na propagáciu vedy a techniky, slovenských vedcov a výsledkov ich práce, ktorej generálnym partnerom je spoločnosť Slovenské elektrárne. 

Slovenské elektrárne (SE) podporujú školstvo, vedu a výskum v spolupráci so slovenskými technickými univerzitami na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci podpísaného v septembri 2007. Projekty na podporu vzdelávania vykonávajú prostredníctvom programu Energia pre vzdelanie, ktorá je súčasťou komplexného programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu. V rámci programu Energia pre vzdelanie Slovenské elektrárne každoročne udeľujú štipendiá päťdesiatim študentom technických smerov prvého i druhého stupňa s cieľom podporiť rast  novej generácie inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku.

Podpora študentov technických študijných smerov vychádza zo strategickej spolupráce s poprednými odborníkmi z radov profesorov technických univerzít na Slovensku, ktorí spolu s odborníkmi a manažérmi zo Slovenských elektrární sú členmi Výboru pre spoluprácu s univerzitami, ktorý sa  zameriava na identifikáciu a realizáciu možností podpory a zatraktívnenia štúdia na technických univerzitách ako aj rozvoj ďalšieho vzdelávania súčasných zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne vo forme postgraduálneho štúdia.