Neziskové organizácie majú príležitosť získať medzinárodné ocenenie a finančnú odmenu

Komerčný obsah

Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu vznikla v roku 2007 s cieľom raz za dva roky zviditeľniť a oceniť prácu neziskových organizácií, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu sociálnej integrácie a rovnosti príležitostí jednotlivých skupín obyvateľstva. Jedným z cieľov projektu je vytvoriť platformu na spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností medzi organizáciami, inštitúciami a osobami v rámci 12 krajín strednej a juhovýchodnej Európy: Bosna a Hercegovina, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko.

Cieľom organizátorov Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu/ERSTE Foundation Award for Social Integration je prostredníctvom osobných stretnutí s predstaviteľmi neziskových organizácií predstaviť hlavné myšlienky, zámer, hodnotiaci proces, ako aj skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov projektu.

Po prvom informačnom stretnutí v Bratislave sa v tomto týždni uskutočnia stretnutia s neziskovými organizáciami v nasledovných termínoch a mestách:

13. októbra 2010

o 9.00 hod. v Banskej Bystrici – Diecézne pastoračné centrum pre rodinu, Kapitulská 21,

o 14.00 hod. v Žiline – Makovického dom/Považská hvezdáreň, Horný val 20,

14. októbra 2010

o 9.00 hod. v Košiciach – Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27,

o 14.00 hod. v Prešove – Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD), Jarková 77

Tretí ročník Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu prichádza s otázkou Čo by ste zmenili?, ktorá upozorňuje na skutočnosť, že každý jednotlivec môže prispieť k pozitívnej zmene. Na podporu tejto myšlienky sa dvaja členovia projektového tímu rozhodli prejsť na bicykloch 1600 kilometrov cez 6 európskych krajín. Cyklotúru odštartovali 8. októbra 2010, vo Viedni a počas svojej cesty navštívia mestá Bratislava, Pécs, Osijek, Vukovar, Brčko, Belehrad, Pančevo, Temešvár, Segedín a Budapešť.

Projekty nominované na Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu, ktoré sa dostanú do užšieho výberu, budú uverejnené v databáze najlepších projektov na www.socialintegration.org/network. Stanú sa tiež súčasťou iniciatívy ACCESS, ktorej cieľom je spájať neziskové organizácie a ich projekty s miestnymi podnikateľskými subjektmi a vytvárať tak príležitosti na ich ďalšie financovanie. Prvých 100 projektov, resp. ich realizátorov – neziskových organizácií, bude mať počas dvoch rokov od udelenia ceny k dispozícii profesionálnych PR konzultantov, ktorí zabezpečia zviditeľnenie projektu a aktívne budú pomáhať pri získaní spoločenského uznania a pozitívnej reputácie realizátorskej neziskovej organizácie.

Ďalšie informácie o Cene Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu/ERSTE Foundation Award for Social Integration nájdete na www.integrationaward.org

Kontakty pre médiá:

Tatiana Maková, tel.: 0917 860 880, e-mail: tatiana.makova@socialintegration.org

PR agentúra WEBSTER, spol. s r.o.:

Diana Dobrucká, tel.: 0905 867 127, e-mail: dobrucka@webster.sk