Investujte do spoločensky zodpovedných firiem

Komerčný obsah

Pri tvorbe jeho portfólia sú totiž z celkovej ponuky vylúčené firmy podnikajúce v sektoroch, ktoré sú v rozpore so spoločenskou zodpovednosťou  – ako je alkohol, tabak, zbrane a iné. Tu kritériá výberu firiem zďaleka nekončia, posudzované sú aj faktory ako starostlivosť o zamestnancov alebo to, či sú produkty spoločnosti bezpečné. Prihliadané je aj na prístup spoločnosti k ochrane životného prostredia pri svojej činnosti – napríklad aj využívaním alternatívnych zdrojov energie. Takéto firmy potom tvoria akciovú zložku fondu.

Jeho druhá časť je zložená z dlhopisov krajín. Tie rovnako podliehajú prísnemu modelu hodnotenia a to z pohľadu bezpečnosti ich verejných financií.

Fond je nastavený tak, aby bol každý jednopercentný nárast od jeho počiatočnej hodnoty uzamknutý. V praxi to znamená, že pri poklese hodnoty vyššie spomínanej akciovej zložky máte zaistenú najvyššiu uzamknutú hodnotu fondu a zároveň istotu, že dočasný pokles nepresiahne  10 percent.

Prečítajte si viac o fonde: www.zodpovednyfond.sk.