Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Ženské stereotypy: Čas na reflexiu v médiách – euractiv.sk

Ženské stereotypy: Čas na reflexiu v médiách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Klaus Heeger je generálny tajomník Európskej konfederácie nezávislých odborových zväzov (CESI), ktorá zastrešuje približne 8 miliónov zamestnancov.

„EÚ chce zvýšiť participáciu žien na pracovnom trhu, a preto rozmýšľame o zavedení kvót. V tejto diskusii je účasť médií veľmi potrebná.

Komisia pre práva žien a rodovú rovnosť pri CESI (FEMM) prijala uznesenie o zobrazovaní žien v médiách a vyzvala zástupcov médií, aby boli v tomto ohľade citlivejší.

Ako je všeobecne známe, ženy sú slabšie zastúpené v novinách, časopisoch, na internete, v televízii i rádiovom vysielaní. Okrem toho sú často zobrazované v stereotypných sociálnych úlohách, ktoré neodrážajú skutočnosť. Podľa Global Monitoring Project 2010 len 20% expertov, ktorí prispievajúc do médií sú ženy.

Podľa všetkého sa pri príprave programov a kreovaniu tímov profesionáli v médiách sústreďujú hlavne na predpokladané očakávania diváka o ženských rolách. Nesnažia sa zobraziť skutočnú rôznorodosť sociálno-profesionálnych životov dnešných žien.

Rozhodnutia o mediálnom obsahu a o tom, kto sa objaví v zábere predstavujú mimoriadne silné nástroje. Určujú ženám miesto v spoločnosti a v pracovnom prostredí.

Férové zobrazenie spoločnosti a spravodlivé zaobchádzanie s mediálnym obsahom, hlavne pokiaľ hovoríme o rodovej rovnosti, je kľúčové pre novinársku etiku a celkovú kvalitu poskytovaných informácií. Zlepšovanie imidžu žien v médiách začína zvýšením patričného povedomia medzi novinármi, editormi a všetkými, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastňujú rozhodovania o mediálnom programe.

Navyše je dosť zvláštne, že hoci je žurnalistika pre ženy čoraz zaujímavejšia, na rozhodujúcich pozíciách v rámci médií je počet žien mimoriadne nízky.

Tieto fakty by sa mali brať do úvahy pri zakladaní editorských tímov, spôsobe, akým sa tieto tímy vysporiadavajú s novým obsahom, a taktiež pri vyrovnávaní sa s problémom reprezentácie pohlaví a jeho vplyvom na verejnosť.

Nakoľko sa kvóty plánujú pre vedenie firiem, predsedníčka komisie FEMM Kirsten Lühmann vyzýva, aby sa o podobných nástrojoch uvažovalo aj pre médiá."