Za podvody s peniazmi EÚ – 511 rokov za mrežami

zdroj wikimedia

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý monitoruje použitie fondov EÚ a vyšetruje zlé nakladanie s prostriedkami v rámci európskych inštitúcií, zaznamenal za rok 2011 nárast počtu podnetov od súkromných osôb. Informoval o tom vo svojej výročnej správe. Pripisuje to hlavne novému internetovému notifikačnému systému.

Informácií priamo z inštitúcií EÚ alebo z verejných orgánov členských štátov upozorňujúcich na možné pochybenia je však čím ďalej tým menej, upozorňuje OLAF.

„Znepokojuje nás najmä pokles informácií z národných úradov“, povedal novinárom generálny riaditeľ Giovanni Kessler.

Mnoho z väčších prípadov zneužitia peňazí sa týka štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú určené na regionálne infraštruktúre projekty a manažované členskými štátmi. Jedno z takýchto vyšetrovní sa týka Talianska a OLAF si pri ňom späť vymohol 389 miliónov eur.

Členské štáty majú tendenciu prípady nenahlasovať, aby si vylepšili postavenie v rebríčku korupčných prípadov. Cezhraničný charakter viacerých prehreškov podľa Kesslera ale znamená, že ukazovať prstom na konkrétne krajiny veľmi nepomáha.

„Nie je to európsky šampionát o ranking“, hovorí Kessler. Organizované skupiny si podľa neho často vytipujú krajiny s laxnou reguláciou v oblasti korupcie a nízkou transparentnosťou.

Na základe odporúčaní OLAF došlo za minulý rok k odsúdeniu podvodníkov na kumulovaný trest 511 rokov väzby a finančné pokuty vo výške 155 miliónov eur.

Vnútorné inšpekcie v inštitúciách EÚ

Šéf OLAF uviedol, že pri kontrolách inštitúcií sa dostali do konfliktu s Európskym parlamentom, keď bol pracovníkom OLAF odopretý vstup do kancelárii počas vyšetrovania prípadu s údajnými úplatkami za podávanie pozmeňovacích návrhov.

Agentúre sa napokon prístup podarilo získať, no až po značnom zdržaní. Dvaja z poslancov, ktorých sa vyšetrovanie týkalo rezignovali a OLAF odporučil voči tretiemu súdne konanie.

Hoci sa odvtedy vyjasnilo, že OLAF má právo na vstup do priestorov a kancelárií europoslancov, niektorí politici sa stále snažia toto právo obmedziť.

Podľa nemeckej kresťanskej demokratky Ingeborg Grässle, ktorá vedie parlamentnú kontrolu OLAF je vstup OLAF-u do kancelárií europoslancov porušením ich poslaneckej imunity.

„Žiadali sme, aby sa ujasnilo, že OLAF nemá prístup do kancelárií europoslancov. OLAF spochybňuje našu imunitu", povedala Grässle agentúre Reuters.

"Bežní občania sú chránení pred neoprávnenými prehliadkami, euroúradníci sú zas chránení odbormi, no poslancov EP nechráni nič“, povedala

„To nás robí najmenej chránenou skupinou v celej EÚ", vyhlásila.

Problémy v doprave

Podľa informácií agentúry SITA Európska komisia aktuálne preveruje 4 projekty Železníc Slovenskej republiky pre podozrenie z korupcie a konfliktu záujmov. Orgány vyšetrujú trestný čin porušenia finančných záujmov Európskeho spoločenstva. Ministerstvo dopravy už Komisii k projektom svoje stanovisko zaslalo, či bude postačujúce, je otázne. V prípade, že sa podozrenia potvrdia, Slovensko bude musieť peniaze na projekty vrátiť do európskeho rozpočtu. Priebežné platby sa nateraz tiež nepreplácajú.

Koncom júna sa Ministerstvo dopravy v inom prípade dohodlo  s Európskou komisiou, ktorá hrozila pozastavením platieb v OP Doprava. Tie boli zastavené na základe zistení z auditu, ktorý našiel nedostatky najmä prioritnej osi Technická pomoc.

Európska komisia akceptovala opatrenia, ktoré rezort urobil,aby nedostatky odstránil a zrušila hrozbu pozastavenia platieb. Slovensko dostane spätne preplatené súhrné žiadosti o platbu na všetky cestné projekty, ktoré boli doteraz financované zo štátneho rozpočtu.