array(0) { } NULL Zaregistrujte sa na konferenciu Rozvoj a demokracia, ktorá sa bude venovať hlavne inováciám a rozvojovej agende po roku 2015 – euractiv.sk

Zaregistrujte sa na konferenciu Rozvoj a demokracia, ktorá sa bude venovať hlavne inováciám a rozvojovej agende po roku 2015

Komerčný obsah

Európsky rok rozvoja 2015 ale aj nedávno schválené udržateľné rozvojové ciele (SDGs) sú významnými míľnikmi v oblasti rozvojovej spolupráce. „Navyše, blížiace sa slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici 2016 otvára možnosti  na hlbšiu odbornú a akademickú diskusiu o význame demokracie, rozvoja a o globálnych problémoch. Zdieľanie a šírenie inovačných nápadov o globálnej zodpovednosti je kľúčom k našej spoločnej budúcnosti, pretože každý z nás sa môže zodpovedne správať a prispieť svojim spotrebiteľským, environmentálnym a sociálnym správaním k lepšej budúcnosti a pre všetkých ľudí v tomto svete,“ vysvetlila Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Konferencia chce priniesť nové spôsoby myslenia v rozvoj

Hlavnou rečníčkou konferencie bude Mari Kuraishi, spoluzakladateľka a predsedníčka charitatívnej fundraisingovej webovej stránky GlobalGiving.org, ktorá bola založená v roku 2002. Ktokoľvek si na tejto stránke môže vybrať projekt, ktorý chce finančne podporiť. Výber je pritom široký. Môžete sa rozhodnúť či chcete zachrániť primáty od nelegálneho obchodovania alebo prispieť na dodávky potravín pre ľudí zasiahnutých  zemetraseniami v Nepále alebo zvyšovať povedomie verejnosti o odpadoch v Arménsku. Od roku 2002, bolo cez GlobalGiving vyzbieraných takmer 190 miliónov dolárov od zhruba 470 tisíc darcov, ktorí podporili 12 477 projektov. Mari Kuraishi na konferencii porozpráva o svojich skúsenostiach a o tom, ako strhnúť dav pre podporu dobročinných humanitárnych a rozvojových projektov.

Na konferencii nebude chýbať ani diskusia o súčasnej situácii na Ukrajine. Rečníci diskusného panela sa zamerajú na to, akú rolu by mala v kontexte súčasných udalostí plniť občianska spoločnosť na Ukrajine. Ivan Mikloš, ktorý od februára 2015 pôsobí ako hlavný poradca ministra financií Ukrajiny a poradca ministra hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny, bude diskutovať s partnermi z V4 a Ukrajiny o tom, aký druh podpory Ukrajine od svojich partnerov v Európe vlastne potrebuje. Počas poobedných diskusných panelov budeme diskutovať aj o výchove ku globálnemu občianstvu, formovaniu priorít pre slovenské predsedníctvo v druhej polovici 2016, či ako zabezpečiť koherenciu politík v rámci V4.

Sociálnymi inováciami k udržateľnému rozvoju

Rozvojové krajiny sú čoraz častejšie vnímané nielen ako príjemcovia rozvojovej pomoci, ale aj ako zdroj významných inovácií so sociálnym dopadom. Ako sa sociálne podnikanie môže stať hlavným spôsobom podnikania, ktoré vytvára aj sociálne hodnoty? Odpovedať budú štyria skúsení odborníci James Ndiga z iHub Nairobi, Ivan Debnár zo Spotu, Masha Cheriakova z Eto Belarus Detka a Aleksandr Skrabowsky zo Social Weekend.

Konferencia Rozvoj a demokracia sa snaží reagovať na najaktuálnejšie otázky v oblasti rozvoja. Konferencia každoročne aktívne prispieva k cieľom Ministerstva zahraničných a európskych vecí Slovenské republiky v oficiálnej rozvojovej spolupráci posilnením spolupráce medzi verejným sektorom na jednej strane a neziskového sektora, akadémie a občianskej spoločnosti na strane druhej.

Konferencia je spolufinancovaná zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci – SlovakAid, Európskej komisie, UNDP a Medzinárodného vyšehradského fondu.

Viac informácií o konferencii nájdete tu.

************************************************************************************Nadácia Pontis                                                                                            www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. Nadácia spolupracuje s firmami pri realizácii ich filantropických aktivít a vedie ich k dobrovoľníctvu zamestnancov. Spravuje 14 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých podporuje projekty neziskových organizácií na Slovensku. Zodpovedné firmy združuje v Business Leaders Forum. V oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráce podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v Moldavsku. Skúsenosti z procestu transformácie Slovenska zdieľa v krajinách západného Balkánu a v Tunisku. Zvyšuje počítačovú gramotnosť učiteľov a študentov na vybraných školách a v juhovýchodnej Keni. Študentov na Slovensku vzdeláva v oblasti rozvojovej spolupráce. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.