Otvorenie výziev na partnerskú spoluprácu pre mladých s Radou Európy

Komerčný obsah

Za hranicami – je názov politického semináru pre mládež s témou sociálnej inklúzie mladých ľudí v nepriaznivých situáciách z oblasti juhovýchodnej Európy, ktorý organizuje Rada Európy. Seminár sa odohrá v Mostare, Bosna a Hercegovina v dňoch od 28. do 29. októbra 2015. Na seminár je nutné poslať prihlášku, na ktorú máte čas do 31. augusta 2015.

Viac informácií o podujatí a prihláškach nájdete tu