array(0) { } NULL GSS Young Scholar Award 2015 – euractiv.sk

GSS Young Scholar Award 2015

Komerčný obsah

O čo ide?

Udeľovanie ceny “GSS Young Scholar Award” každoročne vyhľadáva výnimočných mladých výskumníkov, ktorí prispeli ku “Global Systems Science” a zaoberali sa otázkami regulácie politík, riadenia rizík a ich zmierňovania, rozhodovacieho procesu v konfliktoch, udržateľnosti, odolnosti a iných.

Potenciálni kandidáti by nemali prevyšovať vek 35 rokov a musia byť študentmi 3. vysokoškolského stupňa doktorandského, čerství absolventi, mladí výskumníci, alebo odborní asistenti, ktorým bol udelený titul PhD. v predchádzajúcich piatich rokoch, počínajúc 31. októbrom 2015.

Vyzývame všetkých záujemcov, aby poslali predbežnú prácu, a to najneskôr do 13. septembra 2015. PREDĹŽENÝ TERMÍN DO 5. OKTÓBRA 2015! Vyberie sa len obmedzený počet finalistov. Budú mať možnosť prezentovať svoje práce na medzinárodnej konferencii GSS 2015, ktorá sa bude konať v spolupráci s Vedeckým festivalom v Janove (Taliansko) v dňoch od 28. do 30. októbra 2015. Každý vybraný finalista bude mať príležitosť odprezentovať svoju prácu v časovom limite 20 minút a ďalších 5 minút bude vyhradených na otázky a diskusiu z publika. Výbraní záujemcovia budú kontaktovaní najneskôr 20. septembra 2015. Rozhodnutie o udelení ceny “GSS Young Scholar Award” bude vytvorené 5-člennou komisiou. Okrem ceny, získa víťaz aj honorár vo výške 1,000 €.

Pokyny pre podávanie žiadostí

Žiadosti môžete posielať prostredníctvom elektronickej pošty pre Silvano Cincotti, a to najneskôr do 5. OKTÓBRA 2015. Emailová adresa je GSS2015@dime.unige.it. Komisia “GSS Young Scholar Award” bude akceptovať iba originálne žiadosti poslané v anglickom jazyku. Kandidáti musia byť vedúcimi autormi v daných prácach. Každá žiadosť musí obsahovať:

·         motivačný list s názvom ponúkanej prezentácie/práce, a kontaktné údaje uchádzača, akými sú meno, priezvisko, rodné priezvisko, inštitúciu kde pôsobia a celú adresu, spolu s emailom, telefónom a faxom;

·         predbežnú prácu (do 3,000 slov v anglickom jazyku);

·         doklad z univerzity o doktorandskom štúdiu, alebo diplom s titulom PhD.

Vybraní finalisti budú vyzvaní poslať svoju konečnú verziu práce emailom pre Silvano Concotti a to najneskôr do 20. októbra 2015, a mali by sa zúčastniť konferencie, kde ju aj odprezentujú.

Dôležité dátumy

5. októbra 2015:   Deadline pre podávanie žiadostí

20. októbra 2015:   Oboznámenie o vybraných kandidátoch na “GSS Young Scholar Awar”

20. októbra 2015:         Deadline pre podanie finálnej verzie práce na “GSS Young Scholar Award”

30. októbra 2015:         Prezentácie finalistov a ich prác na medzinárodnej konferencii GSS 2015 v Janove (Taliansko)

30. októbra 2015:         “GSS Young Scholar Award” slávnostné odovzdávanie ceny