„Zlaté víza“ pre majetných z tretích krajín spochybňujú demokratickosť vízového režimu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Získať schengenské víza je pre mnohých pridrahý špás. Pre iných však nie. FOTO: Twitter

Ana Gomesová je portugalskou poslankyňou Európskeho parlamentu zo skupiny Socialistov a demokratov (S&D). Je podpredsedníčkou vyšetrovacieho výboru, ktorý preveruje údajné porušenia a nesprávny úradný postup pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom.

 

Pozdĺž pobrežia Líbye sú utečenecké tábory domovom pre Afričanov, ktorí sa zúfalo snažia dostať sa na európsku pôdu. Podmienky sú hrozné – dokonca pápež ich nazval modernými koncentračnými tábormi. Tí, ktorí v nich žijú, utiekli od vojny, od prenasledovania a od hospodárskeho a politického utláčania.

Na trase zahynuli tisíce ľudí, mnohí boli zavraždení a znásilnení pašerákmi, alebo ponechaní napospas krehkým gumovým člnom v Stredomorí. Únia navyše platí Líbyi za to, aby ich v krajine udržala a aby zabránila týmto zúfalým mladým mužom a ženám dosiahnuť na bezpečnosť našich brehov.

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/nelegalna-migracia-sa-presuva-z-talianskej-na-spanielsku-cestu/

Medzinárodná organizácia Global Witness zároveň tvrdí, že najmenej dvanásť členských štátov Únie prestiera červený koberec pre veľmi odlišné typy ekonomických migrantov. Niekoľko programov totiž udeľuje práva na pobyt alebo občianstvo ľuďom z krajín mimo EÚ výmenou za investície do nehnuteľností, štátnych dlhopisov alebo spoločností. Pod názvom „zlaté víza“ sú tieto systémy magnetom pre bohatých, a niekedy aj pre korupciu.

Výdavky vo výške 350 tisíc eur na nehnuteľnosť vám v Portugalsku môžu kúpiť aj trvalý pobyt a slobodu pohybu v Schengenskom priestore.

Následky na trhu s nehnuteľnosťami

Keďže sú tieto systémy už niekoľko rokov otvorené pre zneužívanie aj zo strany skorumpovaných úradníkov, niekoľko krát som už varovala EÚ aj vnútroštátne orgány. Vytvorilo sa dokonca odvetvie sprostredkovateľov, pričom pre urýchlenie postupov obchodujú právnické firmy a realitné kancelárie s prepojeniami na vnútroštátne správy a politikov.

Vezmite si napríklad Portugalsko, odkiaľ pochádzam. Výdavky vo výške 350 tisíc eur na nehnuteľnosť vám tu môžu kúpiť aj trvalý pobyt a slobodu pohybu v Schengenskom priestore.

V roku 2014 údajné zneužitie tohto zrýchleného procesu vydávania víz priviedlo niekoľko vysoko postavených verejných činiteľov, vrátane bývalého ministra vnútra, po obvineniach z korupcie a zneužívania moci na súd.

Lisabon si medzitým na trhu s nehnuteľnosťami prežil svoju „bublinu“. Ceny nehnuteľností, určených na bývanie, vzrástli po tom, čo ich začali kupovať majetní, zahraniční a často neprítomní záujemcovia z tretích krajín. Mladí a znevýhodnení Portugalci však boli z najlepších oblastí hlavného mesta vytlačení na jeho okraj.

Čítajte aj: Slovensko je v akceptácii migrantov na chvoste svetového rebríčka

Väčšina zlatých kandidátov je z krajín s vysokou mierou korupcie

Takto spravovaný program investovania do víz predstavuje hrozbu pre finančný systém a bezpečnosť všetkých občanov EÚ. Lákavé sú totiž pre kleptokratov, zločinecké organizácie a tých, ktorí nútia Úniu uvaľovať na iné krajiny sankcie a v Európe si vytvárajú bezpečný prístav a základňu pre pranie toho, čo ukradli. Neprekvapuje ma, že väčšina zlatých kandidátov na víza pochádza z krajín s vysokou mierou korupcie.

Keď v tejto oblasti konfrontujem orgány EÚ, odpoveď, ktorú dostávam je, že finančné inštitúcie, zapojené do transakcií, ako aj realitné kancelárie sú podľa práva EÚ povinné vykonávať kontroly jednotlivcov. No voči ich účinnosti som skeptická. Je totiž zrejmé, že to nefunguje.

Neprekvapuje ma, že väčšina zlatých kandidátov na víza pochádza z krajín s vysokou mierou korupcie.

Ako ukazuje nedeľné (17. septembra – pozn. ed.) vydanie denníka Guardian, už niekoľko politicky exponovaných ľudí s pochybnou obchodnou históriou úspešne požiadalo o zlaté víza.

Pri veľkých sumách sa zdá, že apetít pre riziko je obrovský. Banky a realitní agenti zjavne radi predpokladajú, že štátne orgány, udeľujúce víza, pripravujú vlastné prehodnotenia. No nedostatok zdrojov a politickej vôle znamená, že správne hodnotenia sú nepravdepodobné.

Vysvetľuje to aj dôvod, prečo portugalské úrady odmietli uverejniť alebo mi dať k dispozícii mená 13 tisíc osôb, ktorým boli za posledných päť rokov udelené zlaté víza.

Čítajte aj: Vláda v komunikácii o utečeneckých kvótach zavádza

Zmeny štáty odmietajú, Komisia len usmerňuje

Na riešenie tohto prístupu som navrhla zmenu a doplnenie smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí s cieľom zabezpečiť, aby imigračné orgány v celej Únii vykonávali rozsiahle kontroly všetkých uchádzačov o zlaté víza.

Najviac znepokojujúci je fakt, čo tieto systémy hovoria o našich demokraciách.

Nie je ale prekvapením, že Rada členských štátov úplne odmietla zaradenie doložky do právnych predpisov, ktorá by tento koncept vyňala z konečnej legislatívy. Po veľkom nátlaku sa Európska komisia rozhodla vydať správu a poskytnúť členským štátom, ktoré ponúkajú zlaté víza, len usmernenie.

Najviac znepokojujúci je fakt, čo tieto systémy hovoria o našich demokraciách. Všetko je totiž na predaj, čo ešte zhoršuje priepasť medzi tými, čo majú, a tými, čo jednoducho nemajú.

Skutočnosť, že tieto programy stále existujú v čase, keď niektoré členské štáty nasadzujú jednotky, aby zabránili utečencom prekračovať hranice, je neúnosná pre každého, kto verí, že naše demokratické systémy sú založené na ľudských právach a rovnosti podľa zákona.

Zlaté víza sú ďalším dôsledkom neoliberálneho myslenia a všadeprítomných trhovo orientovaných politík, ktoré prenikajú do každej sféry štátu. Neustále tiež prispievajú k narastúcej hrozbe pre sociálnu spravodlivosť.

Je nevyhnutné a priam urgentné, aby sme sa vrátili späť k hodnotám, ktoré udržiavajú našu spoločnosť bezpečnou, spravodlivou a udržateľnou. To však znamená, že naši vedúci predstavitelia sa budú zodpovedať aj za schémy, ktoré dodávajú odvahu skorumpovaným, pričom ignorujú tých, ktorí potrebujú najväčšiu pomoc a nútia nás diskutovať o tom, v akej spoločnosti chceme žiť.