Ministerstvo financií: Brexit bude Slovensko ročne stáť minimálne 60 miliónov eur

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

euro

zdroj: pixabay.com

Aký dopad bude mať brexit na rozpočet EÚ? Koho sa odchod Británie dotkne najviac? Koľko to bude stáť Slovensko? Možným scenárom sa vo svojom komentári venuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Scenárov je niekoľko

„Finálna dohoda o rozpočtovo-finančnom vyrovnaní medzi [Veľkou Britániou] a EÚ bude závisieť od viacerých faktorov. Predovšetkým od formy dohody o prístupe na voľný trh, od rozhodnutia VB zúčastniť sa niektorých programov EÚ (najmä v oblasti vedy a výskumu) a od spôsobu akým sa obe strany vysporiadajú s aktívami (majetok EÚ) a pasívami (záväzky z minulosti),“ píše na úvod rezort financií.

„Najkonzervatívnejší scenár“ počíta s tým, že Británia prestane posielať akékoľvek príspevky do rozpočtu EÚ hneď po jej vystúpení.

Zvyšná dvadsaťsedmička by sa potom musela dohodnúť, či tento výpadok doplní zo štátnych pokladníc, alebo radšej zoškrtá výdavky európskeho rozpočtu.

Najviac by doplatili Švédi

Po vystúpení Británie, ako čistého prispievateľa, by v rozpočte EÚ „priemerne chýbalo približne 8,9 miliárd eur ročne“.

„Vychádzajúc z predpokladu, že príspevok VB by bol v roku 2019 resp. 2020 nulový a výška rozpočtu EÚ by bola znížená len o príjem VB z rozpočtu EÚ, by tento výpadok znamenal nárast príspevkov SR o približne 60 mil. EUR ročne, čo predstavuje menej ako 0,1 % HDP SR,“ píše rezort financií.

Šlo by teda o zvýšenie príspevku Slovenska do rozpočtu EÚ o približne 6,5 %.

Najviac by na brexit doplatilo Švédsko, Nemecko, Rakúsko a Holandsko, ktorých príspevok by narástol o minimálne 12 %, keďže by prestala platiť výnimka, ktorú si tieto štáty vyrokovali (výnimka z výnimky).

17240322_484171581706432_8522673596904876956_o

zdroj: Ministerstvo financií SR

Možno až 400 miliónov

„Vylúčiť sa však nedá ani tlak na zachovanie súčasnej úrovne príspevkov členských štátov, sprevádzaný poklesom výdavkov EÚ, vrátane politík, v ktorých je SR výrazným príjemcom. V praxi by to znamenalo zníženie výdavkov EÚ o viac ako 20 mld. EUR / rok,“ upozorňuje ministerstvo.

Keďže z každej miliardy rozpočtu EÚ získava Slovensko približne 20 miliónov, ročne by mohlo stratiť aj viac než 400 miliónov eur.

 

Celý komentár nájdete na tejto linke.