Dopady slovenského predsedníctva Rady EÚ na V4

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Beata Szydlová počas schôdzky premiérov V4 FOTO TASR - Michal Svítok

Je zrejmé, že slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ  bude dominovať debata o reforme Únie, ktorej potrebu odkrylo referendum vo Veľkej Británii.

Vláda v Bratislave sa bude snažiť spojiť súčasnú únijnú politiku s národnými záujmami a vylepšiť obraz Slovenska v Európe. Vyšehradská skupina sa bude snažiť využiť slovenské predsedníctvo na posilnenie svojej vlastnej úlohy. Na to však bude nutné zjednotiť prístup jej členov ku kľúčovým záležitostiam EÚ.

Diskusia o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ je jedným z najvýznamnejších motívov slovenského predsedníctva. Jeho program brexit výrazne ovplyvnil, čo spôsobilo, že niektoré pôvodné návrhy a témy sa dostali do pozadia.

V každom prípade sa očkáva, aby Slovensko počas predsedníctva navrhlo spoločný prístup k všestranne požadovanej reforme Únie. Slovenské predsedníctvo sa však musí vysporiadať aj so záležitosťami svetového rozmeru. Medzi ne patrí napríklad potreba posilnenia pozície EÚ vo svete, ktorá je jedným z cieľov nedávno vydanej Globálnej stratégie EÚ alebo Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP).

Slovensko bude počas predsedníctva zrejme podporovať aj dokončenie vyjednávania o TTIP. Kedže sa blíži koniec Obamovej administratívy a jeho nasledovníci už nie sú partnerstvu tak naklonení, ponúka sa možnosť mobilizovať vlády členských štátov Únie k tomu, aby podporili uzatvorenie tohto partnerstva.

Hoci program slovenského predsedníctva sa vzťahom medzi EÚ a Ruskom nevenuje, je zrejmé, že sa ich Slovensko bude snažiť vylepšiť. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sa tiež bude prekrývať s poľským predsedníctvom Vyšehradskej skupiny. To dáva krajinám strednej Európy výhodnú pozíciu, aby poukázali na a rokovali o témach, pre ne dôležitých. Predovšetkým však zvyšuje možnosť zladenia sa a spolupráce krajín tejto skupiny. Musia sa však dohodnúť na spoločnom postupe v témach ako je energetika, budovanie Nord Stream 2 alebo možné inštitucionálne reformy EÚ.

Vďaka slovenskému predsedníctvu tak vzniká priestor pre zníženie hrozby, že by sa štáty V4 vydali každý vlastnou cestou. Zároveň sa objavila príležitosť, ako posilniť hlas strednej Európy v otázkach o budúcnosti Únie. Ako efektívne bolo slovenské predsedníctvo sa bude hodnotiť podľa toho, či bude V4 silnejším alebo slabším hráčom v európskych debatách.

 

Celé znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.