Ako vyzerá perspektíva členstva v EÚ pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Kiev, Východné partnerstvo, rozšírenie EÚ

Socha Matky Vlasti v Kieve, (zdroj: Kamil Porembiński/Flickr)

Európska únia v súčasnosti zápasí s mnohými problémami. Finančná kríza, nezamestnanosť a problémy s utečencami zmenili celú organizáciu i vízie o nej. Napriek tomu zostáva EÚ veľkou nádejou pre mnoho štátov na európskom východe. Reč je najmä o pridružených krajinách, akými sú Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajina. Aká je perspektíva týchto krajín na vstup do Únie a aké sú hlavné prekážky?

Prvým problémom je implementácia pravidiel a zákonov EÚ. Všetky tri krajiny dokázali, že sú schopné tieto pravidlá zaviesť, ale ich presadzovanie je problematické. Dôvodom je väčšinou nedostatok financií a skúseností. Pre jednotlivé krajiny sú tu aj omnoho špecifickejšie dôvody a je zrejmé, že pre mnoho politikov je problematické vôbec začať diskusiu o možnom členstve v EÚ. V niektorých prípadoch je to preto, že krajina nie je v situácii, kedy sa mohla k EÚ pripojiť, alebo samotná EÚ nemá príliš veľký záujem na integrácii tej danej krajiny. Príkladom je Ukrajina, kde bola hlavným motorom zbližovania s EÚ bývalá premiérka Júlia Tymošenková.

Napriek všetkým problémom s približovaním sa k Únii sa všetky tieto tri krajiny stále považujú za možných budúcich členov EÚ. Poškodiť by to mohla domáca opozícia. Množstvo Európanov sa na možnosť vstupu Moldavska, Gruzínska a Ukrajiny do EÚ nepozerá veľmi pozitívne. Najviac ľudí sa proti tejto myšlienke stavia do opozície v Rakúsku, Luxembursku, Nemecku a vo Francúzsku, kde sa proti vyjadrilo cez 60 % opýtaných. Je tu ale aj množstvo ľudí, ktorí vstup týchto krajín podporujú. V Rumunsku, Litve, na Malte a v Chorvátsku je podpora najväčšia. Zaujímavá je situácia v samotnej východnej trojke, kde podpora vstupu upadá, a v Moldavsku dokonca táto podpora spadla pod polovicu obyvateľstva.

Najväčšou prekážkou je ale napokon Rusko. Vláda v Kremli vidí dlhodobo tieto tri krajiny ako nárazové pásmo medzi sebou a Západom. Bez ruského súhlasu nemôže proces zbližovania skutočne začať. Ako sa ukázalo na Ukrajine a v Gruzínsku, Rusi sa neboja zasiahnuť do domácej politickej situácie a proces zastaviť. Iba ak dôjde k zblíženiu Západu a Ruska, dôjde tiež k zblíženiu EÚ a týchto troch krajín.

Celé znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.