Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Kvóty pre ženy znížia konkurencieschopnosť, varuje biznis Komisiu – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Kvóty pre ženy znížia konkurencieschopnosť, varuje biznis Komisiu

Zdroj: TASR/AP

Vplyvné bruselské záujmové združenie BusinessEurope zaslalo Európskej komisii správu, v ktorej žiada prehodnotiť  päť legislatívnych návrhov, vrátane balíčku opatrení o obehovom hospodárstve.

Legislatívne návrhy záujmové združenie považuje za „škodlivé pre konkurencieschopnosť európskych spoločností “ a tvrdí, že „by mali byť zrušené.“ Odbory, ako aj environmentálne združenia, ostro kritizujú odporúčania BusinessEurope.

Dokument  bol adresovaný novému podpredsedovi Európskej komisie Fransovi Timmermansovi, ktorý má na starosti zníženie byrokracie a tzv. lepšie regulácie. V súčasnosti Timmermans analyzuje približne 130 pripravovaných právnych predpisov bývalej Barrosovej Komisie a hodnotí ich prínos. Podpredseda má možnosť rozhodnúť, že nová Komisia sa legislatívou už nebude ďalej zaoberať. 

Okrem balíčku 6 opatrení zameraných na odpadovú legislatívu, BusinessEurope požaduje zrušiť aj legislatívu upravujúcu národné emisie niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie, daň z finančných transakcií, či bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci tehotných žien.

Zmenu by si priali vidieť aj pri ďalších 9 návrhoch, vrátane pravidiel týkajúcich sa ťažby vo vojnových oblastiach, či reformy Systému obchodovania s emisiami EÚ, ktoré sú kľúčovým nástrojom EÚ na znižovanie emisií skleníkových plynov. Dokument záujmového združenia

Kvóty pre ženy

Podľa BussinessEurope by sa Komisia nemala zameriavať na úplné zrovnoprávnenie žien v riadiacich funkciách. Záujmové združenie tvrdí, že takéto nastavovanie kvót neberie do úvahy rozdielne podmienky v rôznych odvetviach. Komisii navrhujú vydať len odporúčanie a zvyšok agendy ponechať v rukách členských štátov.

Tento návrh však kritizuje šéfka Európskej odborovej konfederácie Bernadette Ségolová. „Je urážlivé počuť tvrdenia, že zvyšovanie počtu žien v riadiacich funkciách môže poškodiť konkurencieschopnosť,“ tvrdí.

„Myslím, že vyšší počet žien v riadiacich funkciách môže konkurencieschopnosť naopak zlepšiť,“ hovorí šéfka európskych odborov. Už pred dvoma rokmi si Komisia vo svojich legislatívnych plánoch vytýčila cieľ dosiahnuť 40-percentný podiel žien v nevýkonných pozíciách riadenia spoločností kótovaných na burze.

Podľa jej odhadov je v nevýkonných funkciách riadenia firiem až 85 percent mužov, pričom vo výkonných funkciách je ich až 91 percent. Legislatívny návrh už schválil Európsky parlament, stále sa však vedú rokovania s Radou.

Predĺženie materskej dovolenky

Šéfka európskych odborov rovnako kritizuje aj návrh BusinessEurope nepredlžovať materskú dovolenku prostredníctvom európskej smernice. Argumentujú, že v tejto chvíli nie je vhodné prichádzať s riešeniami, ktoré zvýšia výdavky firiem a zaťažia verejné financie ako aj tým, že súčasná ochrana tehotných zamestnaných žien je dostatočná.

V roku 2008 navrhla Komisia revíziu smernice, na základe ktorej bolo možné predĺžiť materskú dovolenku zo 14 na 18 týždňov. Európsky parlament dokonca požadoval až 20 týždňov, avšak snahy uviazli v Rade ministrov. Od roku 2009 je smernica zablokovaná.

Obehové hospodárstvo

Balíček opatrení  upravuje viaceré recyklačné ciele a sprísňuje pravidlá pre spaľovanie a skládkovanie. Skladá sa zo šiestich návrhov upravujúcich smernice o dopadoch, obaloch, skládkach, starých vozidlách, batériách a akumulátoroch, ako aj o elektronickom odpade.  Komisia návrh odsúhlasila v júli 2014.

BusinessEurope však požaduje, aby sa tento návrh výrazne prepracoval ako „legislatíva so skôr ekonomickým než čisto environmentálnym zameraním.“ Návrh by mal vziať do úvahy aj „širšie ekonomické záujmy“ ako sú ceny výroby a surovín, bezpečnosť dodávok, či výskum a inovácie.

Záujmovému združeniu najviac prekáža 30% cieľ účinného využívania zdrojov, ktorý by „vôbec nemal byť súčasťou daného balíčka.“

Opačný názor má generálny tajomník Európskeho úradu pre životné prostredie (EEB) Jeremy Wates, ktorý tvrdí, že BusinessEurope zastupuje záujmy skupín, ktoré pretláčajú zastaranú agendu. „Neuvedomujú si, že nato aby sme mali zdravú ekonomiku z dlhodobého hľadiska potrebujeme silné politiky v oblasti ochrany životného prostredia.“

Vo vlastných analýzach Európska komisia uvádza, že balíček opatrení by mohol priniesť až 600 miliárd eur úspor, rast európskeho HDP o 1%  a vytvoriť takmer 2 milióny pracovných miest.

Zníženie emisií znečisťujúcich látok

Komisia prijala návrh zníženia národných emisií niektorých látok znečisťujúcich ovzdušie už v roku 2013. Návrhom sa sprísňujú limity stanovené v roku 1999 a zároveň sa rozširuje pôsobnosť smernice na viaceré nové látky. Pokrytý je automobilový priemysel a námorná doprava ako aj legislatíva o palivách.

Návrh smernice stanovuje národné stropy emisií napríklad pre oxid dusičitý, síru, či amoniak. Podľa zástancov smernice je to jediný spôsob ako znížiť znečistenie ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

BusinessEurope tvrdia, že návrh neúmerne zaťažuje priemysle v prospech iných odvetví. „Ako ukazujú skúsenosti z minulosti, je tu vysoké riziko, že priemyselné odvetvie bude v prípade zlyhania zodpovedné aj za problémy spôsobené inými sektormi ( napríklad poľnohospodárskym sektorom.“

Daň z finančných transakcií

BusinessEurope navrhuje stopnúť aj iniciatívu za zavedenie dane z finančných transakcií. Tvrdia, že táto daň nepomôže zabezpečiť finančnú stabilitu v EÚ. Podľa ich názoru sa daň negatívne odrazí aj na poklese investícií a dôvere.

Šéfka európskych odborov však tvrdí, že 25 miliónov ľudí bez práce je výsledkom krízy, ktorú spôsobila slabá kontrola finančných trhov. „Nemôžu to myslieť vážne, ak tvrdia, že dane z finančných transakcií poškodia finančnú stabilitu. Práve táto daň by mohla obmedziť špekulatívne obchody,“ dodala Ségolová.

Podnikatelia Komisii navrhujú, aby sa zamerala na reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), na pravidlá pre bezpečnosť výrobkov, ochranu osobných údajov, či na práva akcionárov.

Novej Komisii odporúčajú, aby čo najrýchlejšie prijala pravidlá týkajúce sa štvrtého železničného balíčka, projektu Jednotného európskeho neba, či návrhu na ochranu obchodných tajomstiev.

Aký bude nový pracovný program Európskej komisie?

Komisia o svojom novom pracovnom programe pre rok 2015 rozhodne už čoskoro. Založený bude na 10 prioritách predsedu Komisie Junckera, ktoré vymenoval už v septembri.  

Pracovný program 2015 sa stále pripravuje. Podpredseda Komisie Timmermans ho najprv prerokuje s Európskym parlamentom a Radou pre všeobecné záležitosti. „V tejto fáze ešte nie je jasné, ktoré legislatívne návrhy prejdú a ktoré nie,“ potvrdil pre EurActiv hovorca Európskej komisie.

„Bolo by škandalózne ak by Junckerova Komisia podľahla nátlaku záujmových skupín a prehodnotila svoju agendu pod rúškom tzv. lepšej regulácie,“ reagoval generálny tajomník EEB Wates.

EurActiv.com/EurActiv.sk