V4 chce, aby sa všetci v EÚ cítili komfortne

Vyšehradská štvorka V4 bratislavský summit

Viktor Orbán na Bratislavskom hrade počas summitu EÚ27, foto: TASR

Spoločné vyhlásenie krajín Vyšehradskej štvorky pri príležitosti bratislavského summitu hovorí o potrebe obnovenia dôvery v európsky projekt a posilnení hlasu členských štátov.

Bratislavský proces

V4 verí v dôležitosť „strategickej politickej reflexie“ a avizuje odhodlanie pracovať spolu s európskymi partnermi na oblastiach, kde „občania očakávajú, že dodáme výsledky“.

Demokratická legitimita

V kapitole o posilnení demokratickej legitimity krajiny regiónu hovoria, že Európa môže byť silná, len ak budú mať v rozhodovacom procese silnú úlohu členské štáty a ich občania.

Preto sa treba držať princípu „inštitucionálnej rovnováhy“ ako ju definujú zmluvy, vrátane uznania úlohy Európskej rady ako inštitúcie, ktorá definuje politické smerovanie a priority.  Po druhé, je dôležité posilniť úlohu národných parlamentov pri strážení princípov subsidiarity a proporcionality.

Diverzita

Vyšehrad sa domnieva, že najväčšou výhodou EÚ je jej „rozsah“ (scale). Odmieta integráciu v „malých skupinách členských štátov“, pretože to EÚ „oslabuje vnútorne aj navonok“.

Treba podľa nich rešpektovať diverzitu členských štátov a legislatívne pravidlá EÚ vykonávať jednotným spôsobom. „Je potrebné, aby sme prišli s riešením, ktoré umožní, aby sa všetky krajiny cítili v EÚ pohodlne.“

Bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti chce V4 „Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž urobiť akcieschopnú tak rýchlo, ako je to možné.“ Čo sa týka Frontexu, „vyšehradské krajiny sú pripravené prispieť“ k navýšeniu jeho kapacít. V4 sa vyslovuje za lepšie využívanie SIS II, systému pre výmenu informácií v rámci Schengenu.

Vyšehradské krajiny však chcú „iniciovať diskusiu na európskej úrovni o tom, ako zlepšiť architektúru manažmentu dát.“

Navrhuje sedem opatrení: efektívnejšie využívanie informačných systémov; zlepšenie kvality dát zadávaných do systému; čo najrýchlejšia implementácia smernice o výmene údajov o pasažieroch v leteckej doprave; využívanie relevantných databáz pre kontrolovanie osôb prekračujúcich hranice Únie; zriadenie ETIAS, európskej podoby amerického systému ESTA; opatrenia proti radikalizácii.

Siedmym opatrením je podpora pre plnoprávne členstvo krajín západného Balkánu v EÚ.

Vyšehradské krajiny sa tiež vyslovujú za „posilnenie praktickej spolupráce v obrane“ bez duplikácie Severoatlantickej aliancie. Sú za bezodkladnú implementáciu novej európskej Globálnej stratégie.

Migrácia

V oblasti migrácie je podľa V4 „nutné zastaviť počet nelegálnych migrantov a zaručiť bezpečnosť EÚ, členských štátov a jednotlivých občanov.“ Podporujú preto spoluprácu s Tureckom a nové vzťahy s tretími krajinami.

Krajiny V4 ponúkajú „okamžitú pomoc Bulharsku“

Jednotný trh

Napokon sa spoločné vyhlásenie krajín V4 venuje jednotnému trhu. Chcú „zlepšiť komunikáciu (jeho) výhod“ tým, že sa bude „efektívnejšie informovať verejná mienka o pozitívnych výsledkoch.“

Vyšehradské krajiny chcú podporiť konkurencieschopnosť, investície, inovácie, ale aj „liberalizáciu v oblasti štyroch slobôd v rovnovážnym spôsobom.“

Vyhlásenie vyzdvihuje industrializáciu a digitalizáciu, ako aj „regulatórny ekosystém priateľský k novým podnikateľským modelom.“

Zároveň sa zastáva fiškálnej disciplíny a Paktu rastu a stability.