Podvody s DPH už nebudú také jednoduché. Komisia prišla s novými pravidlami

Európska komisia bojuje proti podvodom s DPH. FOTO? Twitter.com

Po sérii daňových škandálov je boj za férové zdaňovanie v Bruseli stále veľmi horúcou témou. Európska komisia dnes predstavila nové nástroje, ktoré majú zvýšiť odolnosť systému DPH proti daňovým podvodom.

Nové pravidlá majú posilniť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a povzbudiť ich k väčšiemu zdieľaniu informácií. Má tiež zefektívniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi a donucovacími orgánmi.

Peniaze miznú medzi hranicami

Podľa správy Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu sa pri výbere daní v roku 2015 v EÚ stratilo 151, 5 miliardy eur. Členské štáty tak pri výbere daní prichádzajú o sumu, ktorá sa takmer rovná veľkosti celého rozpočtu EÚ.

Podvody s DPH sú pre EÚ neprijemné práve aj z toho dôvodu, že DPH je  jedným z vlastných zdrojov rozpočtu EÚ. Podieľa sa na ňom zhruba dvanástimi percentami.

„Európsky systém DPH, o ktorom sa tvrdilo, že je prechodný, bol vytvorený v roku 1993. Je zastaraný a absolútne neschopný prispôsobiť sa súčasným tokom cezhraničných a digitálnych operácií,“ uviedol podpredseda Aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Udo Bullman.

Jednu tretinu z tejto sumy tvorí výpadok spôsobený takzvanými karuselovými podvodmi dane z pridanej hodnoty.

Dovoz tovaru v členských krajinách EÚ je oslobodený od povinnosti platby DPH, čo má pomôcť v obchodovaní predovšetkým malým podnikateľom. Daň platí až firma, ktorá predá finálny produkt spotrebiteľovi.

Organizované skupiny využívajú tento systém na veľké množstvá cezhraničných operácií, čo im účinne umožňuje vyhýbať sa plateniu DPH. Štáty takto ročne prichádzajú o miliardy eur.

„Kauza Paradise papers opäť jasne ukázala, že niektorí ľudia sú schopní zneužiť tak trochu nedôsledné uplatňovanie pravidiel DPH v EÚ k tomu, aby odvádzali menej DPH ako ostatní. Navyše dobre vieme, že podvody  v oblasti DPH môžu byť zdrojom financovania trestnej činnosti či dokonca terorizmu,“ vyhlásil pri predstavení návrhu eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici.

EÚ dnes chýba väčšia koordinácia vyšetrovania týchto prípadov medzi členskými štátmi. Dôležité informácie o najzávažnejších zločinoch nie sú systematicky zdieľané s európskymi orgánmi presadzovania práva.

Nové nástroje, ktoré dnes navrhla Európska komisia, majú preto za cieľ posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a umožniť im rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, a to aj tie, ku ktorým dochádza online.

Lepšia spolupráca a zdieľané informácie

Nové právne predpisy v návrhu Európskej komisie sa zameriavajú na štyri hlavné oblasti.

Prvou je  vzájomné posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi. Hlavným zámerom je zrýchliť akcieschopnosť európskych orgánov pri odhalovaní daňovej trestnej činnosti. K tomu má pomôcť zriadenie online systému pre zdieľanie informácii v prostredníctvom už funkčnej platformy „Eurofisc.“

Komisia tiež navrhuje opatrenia na zlepšenie komunikácie a výmeny údajov medzi daňovými orgánmi a európskymi donucovacími orgánmi ako OLAF, Europol, či novovznikutým Úradom európskeho prokurátora (EPPO).

https://euractiv.sk/clanky/danova-politika/na-ciernu-listinu-danovych-rajov-musi-eu-zaradit-aj-vlastne-clenske-staty/

Súčasťou návrhu je ďalej aj vytvorenie nástroja pre zdieľanie informácií o dovoze z tretích krajín, čo má pomôcť v boji proti už spomenutým karuselovým podvodom. Daňové a colné orgány budú podľa nových pravidiel zdieľať dôležité informácie, čím by sa mala zvýšiť účinnosť colných režimov, ktoré uľahčúju karuselové podvody.

Komisia tiež posilní dohľad nad obchodovaním s automobilmi. Pracovníci siete Eurofisc dostanú od členských krajín prístup k údajom o registrácii automobilových vozidiel. To má pomôcť predísť znižovaniam platby DPH vydávaním nového auta za ojazdené.

Legislatívny návrh Európskej komisie bude následne predložený ku konzuláticii Európskemu parlamentu a Rade EÚ ku schváleniu.