array(0) { } NULL Podpora eura v EÚ rastie. Spokojných je aj osem z desiatich Slovákov – euractiv.sk

Podpora eura v EÚ rastie. Spokojných je aj osem z desiatich Slovákov

Väčšina Slovákov je s eurom spokojná. FOTO: Twitter.com.

Keď nedávno Európska komisia predstavovala balíček návrhov pre lepšie fungovanie hospodárskej a menovej únie, pre ich prjatie sa prihovárala slovami, že „najlepší čas na opravu strechy je, keď svieti slnko.“ Predseda Komisie Jean-Claude Juncker tým narážal na pokrízové rekordné úrovne hospodárskeho rastu a fakt, že narastá aj optimizmus Európanov.

Potvrdili to aj výsledky posledného výskumu Eurobarometru, ktorý sa uskutočnil na základe osobných pohovorov s viac ako 33 tisíc respondentmi v celej EÚ.

Európania veria v lepšiu budúcnosť

Prieskumy ukázali, že dôvera v EÚ je stále vysoká, keď 40 percent Európanov vníma Úniu pozitívne, 37 percent občanov vníma EÚ neutrálne, zatiaľ čo negatívny názor má 21 percent.

Väčšina respondentov vníma EÚ pozitívne v 14 krajinách, pričom najvyššie úrovne sa zaznamenali v Írsku (59 percent), Bulharsku a Luxembursku (57 percent). V priemere dosahuje dôvera k EÚ 41 percent. V 17 krajinách podpora EÚ klesla, avšak v 18 členských štátoch Únii verí väčšina respondentov. Najviac v Litve (64 percent), Bulharsku (57 percent) a Luxembursku (56 percent).

Od jari 2017 dôvera v EÚ vzrástla v desiatich krajinách, najvýraznejšie v Belgicku (o 7 percentuálnych bodov), na Slovensku a v Českej republike (5 percentuálnych bodov).

„Je to dôkaz toho, že prijaté opatrenia už ľudia priaznivo pociťujú na vlastnej koži a ich skutočný prínos aj vidia okolo seba,“ okomentoval výsledky Eurobarometru vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

https://twitter.com/ZEK_Praha/status/943127944590917632

Európania sú optimistickí pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (57 percent). Potvrdili to výsledky vo všetkých členských štátoch s výnimkou Grécka (60-percentné pesimistické vnímanie) a Spojeného kráľovstva (48 percent). Optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, je najvyšší v Írsku (80 percent), Luxembursku (72 percent) a na Malte (70 percent), najnižší vo Francúzsku (49 percent) a Taliansku (50 percent).

Doma dobre, v EÚ ešte lepšie

Počet Európanov, ktorí považujú súčasnú situáciu v európskom hospodárstve za „dobrú“ v posledných rokoch neustále rastie. Pozitívny trend začal už na jeseň roku 2016, po prvýkrát od predkrízového obdobia však kladné odpovede prevážili tie záporné.

Takmer polovica respondentov (48 percent) hodnotí súčasnú ekonomickú situáciu v EÚ kladne, oproti 39 percentám, ktorá ju považuje za zlú.

Európania tak vnímajú pozitívnejšie celkovú hospodársku situáciu v EÚ, ako tú vo vlastnej krajine. Väčšina respondentov (49 percent) ju totiž vníma „zle“.

Slovensko sa v prípade otázky o kondícii európskeho hospodárstva ocitlo nad priemerom európskej dvadsaťosmičky, keď ich za dobré označilo 55 percent opýtaných, čo je nárast o osem percentuálnych bodov oproti rovnakému výskumu z jari tohto roku. Naproti tomu, s domácou hospodárskou situáciou je spokojných len 40 percent Slovákov.

Z prieskumu vyplýva, že súčasné ekonomické časy v EÚ si najviac „užívajú“ obyvatelia Litvy, za nimi sú Holanďania a Slovinci. Naopak, v piatich krajinách prevážili negatívne odpovede, pričom najviac nespokojných je v Taliansku, Veľkej Británii a Francúzsku.

Napriek tomu, že väčšina Európanov hodnotí dnešnú ekonomickú situáciu kladne, ohľadom vývoja v nadchádzajúcom roku u nich prevláda skepsa. 27 percent Európanov očakáva, že rok 2018 prinesie ešte väčší hospodársky posun vo svojej krajine, 22 percent verí rovnakúmu scenáru na európskej úrovni.

V devätnástich členských krajinách zároveň prevláda mienka, že dopady ekonomickej krízy na tvorbu pracovných miest už dosiahli svoj vrchol. Rovnakého názoru bola presná polovica opýtaných Slovákov. Príchodu „toho najhoršieho“ sa, naopak, obávajú najviac Briti (34 percent), Estónci (35 percent) a Francúzi (36 percent).

Stúpajúca podpora pre euro

Výskum zároveň ukázal diametrálne rozdiely v názoroch na to, ako sa ekonomická situácia vyvíja na domácej scéne. Kým deväť z desiatich Holanďanov a Nemcov je spokojných so súčasným stavom, v Grécku sa rovnako vyjadrili len dve percentá opýtaných.

Dobré ekonomické časy sa prejavujú na stúpajúcej podpore jednotnej európskej meny v členských krajinách eurozóny. Takmer tri štvrtiny respondentov (75 percent) je „pre hospodársku a menovú úniu s jednotnou menou“, čo je najväčší podiel od roku 2004.

V rámci všetkých krajín európskeho bloku je podpora európskej meny na úrovni 61 percent. Aj tu však platí, že neustále rastie a momentálne dosahuje najvyššiu hranicu od roku 2009.

Euro sa teší najsilnejšej podpore v Slovinsku (85 percent), Írsku a Estónsku (zhodne 84 percent). Spokojnosť s európskym platidlom vyjadrilo aj osem z desiatich opýtaných Slovákov. Pod euróspkym európskym priemerom (61 percent) sú s výnimkou Talianska výhradne len krajiny, ktoré doposiaľ nevstupili do eurozóny. Z týchto krajín jedine v Maďarsku a Rumunsku bola väčšina opýtaných pozitívne naklonená spoločnej európskej mene.