array(0) { } NULL Mladí Európania a budúcnosť Európy – euractiv.sk

Mladí Európania a budúcnosť Európy

 

Európa mieru medzi národmi bola založená. Mladšia európska generácia si je málo vedomá ako vyzerala Európa počas vojny. Pre dnešnú mládež predstavuje EÚ miesto príležitostí, práce a prosperity a nie mieru a bezpečnosti, ako to bolo v minulosti.

Rozvrat a tragédie spojené s nedávnym ekonomickým prepadom sa môžu zdať triviálne v porovnaní so 4. industriálnou revolúciou, ktorá prichádza. Ako umelá inteligencia rýchlo postupuje cez jednotlivé európske kancelárie a továrne, milióny ľudí budú čeliť veľkej neistote v profesionálnom živote.

Nezamestnanosť môže opäť rýchlo vzrásť, ale jedna vec je istá – väčšina zamestnaní, ktoré bude dnešná mládež vykonávať, ešte neboli vytvorené. Pripravila Európa svoju mládež na 4. industriálnu revolúciou a zamestnania zajtrajška?

Brian Maguire hovoril s mladými študentmi a poslancami Európskeho parlamentu o svojich očakávaniach o budúcnosti Európy.

Video je dostupné s titulkami vo viacerých európskych jazykoch.


Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament nebol zapojený do jeho prípravy a v žiadnom prípade nie je zodpovedný za informácie o názory vyjadrené v súvislosti s týmto projektom. V súlade s platnými právnymi predpismi sú autori, rozhovory s ľuďmi, vydavateľmi alebo programovými vysielateľmi výhradne zodpovední. Európsky parlament nemôže byť braný na zodpovednosť za priamu alebo nepriamu škodu, ktorá môže vyplynúť z realizácie projektu.