Komisia preskúmala rozpočet. Chce ho spraviť flexibilnejší a jednoduchší

Kristalina Georgieva

Kristalina Georgievová, zdroj: Európska komisia

Európska komisia predložila svoje strednodobé preskúmanie viacročného finančného rámca EÚ (2014 – 2020) spolu s návrhom na jeho revíziu.

Viac peňazí by malo ísť na dve hlavné priority: podporu investícií a boj s migračnou krízou.

Komisia chce tiež z rozpočtu odstrániť zbytočnú byrokraciu a lepšie ho pripraviť na nepredvídateľné okolnosti.

Štáty viac prispieť nemusia

„S hrdosťou môžem konštatovať, že nám rozpočet EÚ umožňuje splniť politické priority, zabezpečiť investície do tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu, ako aj bezpečnosť občanov v Európe a za jej hranicami,“ vyhlásila podpredsedníčka Komisie zodpovedná za rozpočet Kristalina Georgievová.

Do roku 2020 chce na tieto priority exekutíva dodatočne prideliť dohromady 6,3 miliardy €. Peniaze majú pritom pochádzať z rozpočtových rezerv, čo znamená, že členské štáty nebudú musieť do prispieť nič navyše.

Pobrežná stráž, Junckerov fond, aj WiFi

Na boj s migračnou krízou a ochranu vonkajších hraníc má ísť dodatočných 2,5 miliardy €. Tieto peniaze by mali podporiť už prebiehajúce práce na vytvorení európskej pohraničnej a pobrežnej stráže či európskej azylovej agentúry.

Od minulého roka bolo na riešenie migrácie z rozpočtu vyčlenených viac ako 15 miliárd €.

2,4 miliardy € chce Komisia presunúť na projekty pre posilnenie rastu a zamestnanosti. Rozšíriť sa má Európsky fond pre strategické investície (EFSI), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, program pre výskum a inovácie Horizont 2020 či program Erasmus.

50 miliónov má ísť aj na projekt WiFi4EU, cieľom ktorého je poskytnúť bezplatné WiFi pripojenie v mestách Európy.

Zvyšných 1,4 miliardy € má podporiť Európsky fond pre udržateľný rozvoj v rámci tzv. vonkajšieho investičného plánu. Ten má mobilizovať investície v Afrike a v krajinách susediacich s EÚ, a tak riešiť aj jednu zo základných príčin migrácie.

Flexibilita

V rámci strednodobej revízie viacročného rozpočtu Komisia navrhla aj vytvorenie novej krízovej rezervy, ktorá má pokrývať nadmerné výdavky v prioritných oblastiach.

Zdvojnásobiť by sa mal nástroj flexibility (na 1 miliardu €) aj rezerva na núdzovú pomoc (na 500 miliónov €)

Komisia chce tiež zaviesť tzv. „flexibilnú rezervu“ na podporu poskytovanú mimo EÚ, najmä pri riešení migračnej otázky. Šlo by o rezervu až do výšky 10 % ročného rozpočtu.

Menej byrokracie, lepšie výsledky

Cieľom revízie je aj zjednodušenie pravidiel na získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Komisia chce, aby finančné pravidlá boli zrozumiteľnejšie a o 25 % stručnejšie ako v súčasnosti.

„Ak chceme aby EÚ bola konkurencieschopnou ekonomikou a regionálnym zväzom, ktorý ide vpred, musíme mať lepšie regulácie aj menej regulácií,“ vyhlásil splnomocnenec vlády SR pre rozpočet EÚ Vazil Hudák na konferencií „Rozpočet EÚ zameraný na výsledky“.

Ide o iniciatívu, ktorú minulý rok spustila eurokomisárka Georgievová. Na včerajšej konferencii vystúpila aj komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová či predseda skupiny na vysokej úrovni o vlastných zdrojoch Mario Monti.

Aktivita predsedníctva

Aj keď sa proces strednodobej revízie viacročného rozpočtu Únie dokončí pravdepodobne až na budúci rok, slovenské predsedníctvo je v tejto otázke aktívne, potvrdil Hudák.

O návrhoch Komisie na revíziu rozpočtu členské štáty diskutujú aj v rámci tzv. „skupiny priateľov predsedníctva“.

Do konca roka by sa revízii mal venovať Európsky parlament aj Rada EÚ.

Čítajte aj: Ako zreformovať európsku pokladnicu?