array(0) { } NULL Komisia naletela na prvoaprílový žart – euractiv.sk

Komisia naletela na prvoaprílový žart

V žiadosti adresovanej belgickým úradom Európska komisia hovorí o článku, podľa ktorého letisko Charleroi plánuje postaviť novú vzletovú a pristávaciu dráhu. Ide pritom o vymyslenú historku, ktorú na 1. apríl zverejnila málo známa internetová stránka Pagtour.

Jean-Jacques Clocquet, výkonný riaditeľ letiska, vyjadril zdesenie z profesionálnych štandardov exekutívy EÚ pri vyšetrovaní prípadov poskytnutia štátnej pomoci. „Človek pochybuje o vážnosti, s ktorou niektorí predstavitelia zodpovední za spisy pristupujú k práci,“ citovali ho belgické médiá.

Uviedol, že nikdy sa nehovorilo o žiadnej výstavbe novej dráhy a Komisiu vyzval, aby letisko prestala obťažovať.

Letisko Charleroi, známe aj ako Brusel Juh, ktoré sa dostalo do pozornosti riaditeľstva EK pre hospodársku súťaž, je nízkonákladovou alternatívou hlavného bruselského letiska Zaventem. Rásť začalo v 90. rokoch s príchodom spoločnosti Ryanair.

V minulom roku Komisia opätovne otvorila starší prípad vyšetrovania poskytnutia nezákonnej pomoci pre Ryanair zo strany letiska a Valónskeho regiónu, ktorá by mohla znevýhodniť iných prepravcov.

Webstránku Pagtour vývoj udalostí potešil. „Kto povedal, že Pagtour nečítajú vyššie autority, ktoré nám vládnu? A že naša webstránka nie je vplyvná?“ uviedli v sobotu (17.8.).

Pagtour dodal, že každý rok na 1. apríl editor vydá falošnú správu, pričom tento rok bolo inšpiráciou letisko Charleroi. Ako „poistky“ sa v článku spomínajú  bláznivé detaily, napríklad že tajná komisia letiska, ktorej členovia pijú len špeciálnu vodu zo Spa sa vždy stretávajú v rybej reštaurácii. Zdá, že ani toto zástupcom Komisie nepomohlo pri odhalení žartu.

Európska komisia ale nebola jediná ktorá naletela. Podľa webstránky Komisia najprv zaslala list belgickej federálnej vláde, ktorá ho ďalej preposlala vláde Valónska a až tá ho preposlala na letisko Charleroi.

„Hovorí to samo za seba o zmysle pre humor, nieto ešte o prehľade tých, ktorí nám vládnu,“ dodal Pagtour.