array(0) { } NULL Junckerov investičný fond sa osvedčil. Europoslanci schválili jeho predĺženie – euractiv.sk

Junckerov investičný fond sa osvedčil. Europoslanci schválili jeho predĺženie

Europoslanci schválil predĺženie Európskeho fondu pre strategické investície. FOTO: Twitter.com

Európsky parlament v utorok predĺžil fungovanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a navýšil jeho kapacitu a financovanie.

EFSI je finančným pilierom tzv. Junckerovho plánu, ktorého cieľom je naštartovať investície v EÚ po období ekonomickej krízy.

Hoci sa investičné prostredie v posledných rokoch výrazne zlepšilo, objem investícií je i naďalej nižší ako pred hospodárskou krízou. Európska únia sa preto rozhodla vylepšiť EFSI a predĺžiť ho do roku 2020.

Investície za pol miliardy

Na konečnom texte schváleného nariadenia sa parlamentní vyjednávači vopred dohodli so zástupcami Rady EÚ, ktorá reprezentuje členské štáty.

„Investičný plán priniesol skutočné výhody spoločnostiam v celej Európe. A chceme toho dosiahnuť viac. Zohľadnili sme názory na to, ako Európsky fond pre strategické investície funguje, a urobili sme určité vylepšenia. Usilujeme sa o to, aby boli investičné rozhodnutia EFSI ešte transparentnejšie, ako aj o poskytovanie rozsiahlejšej technickej podpory na miestnej úrovni,“ vyhlásil po hlasovaní Európskeho parlamentu Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Európsky fond pre strategické investície by mal teda fungovať až do roku 2020 s cieľom pomôcť naliať do reálnej ekonomiky investície v celkovom objeme do 500 miliárd eur.

Fond má pomôcť Únii vyrovnať sa s nedostatkom investícií a zlyhaniami trhu podporou projektov s vysokým rizikovým profilom. EFSI chce nasmerovať investície prioritne na tvorbu pracovných miest – najmä pre mladých ľudí, na podporu rastu a konkurencieschopnosti a do sektorov energetiky, ochrany životného prostredia a klímy, zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, udržateľnej dopravy, ako aj do digitálneho sektora a kreatívneho priemyslu.

https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/junckerov-plan-vytvori-700-tisic-pracovnych-miest-tvrdi-sef-eib/

EFSI doteraz zmobilizoval viac ako 250 miliárd eur, pomohol vytvoriť 600.000 pracovných miest a podporil vyše 400.000 malých a stredných podnikov. EFSI 2.0 má zvýšiť podporu pre malé projekty a bude vyžadovať proaktívnejší postoj centra investičného poradenstva.

Čo je nové?

Jednou z vecí, ktorá sa predošlému cyklu EFSI vyčítala, bola nerovnomerne rozložená podpora medzi jednotlivé európske regióny a odvetvia. Fond sa preto bude viac sústrediť na tematickú a geografickú diverzifikáciu investícii. Explicitne chce cieliť na udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a akvakultúru.

Zvláštny dôraz bude EFSI 2.0 klásť na cezhraničné projekty a projekty, ktoré prispejú v oblasti klimatických zmien v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody.

Kľúčovú úlohu v rozšírení podpory z EFSI do nových sektorov a regiónov má zohrať posilnenie Európskeho centra investičného poradenstva. Ten projektom poskytoval technickú podporu už aj v minulom období, odteraz sa však v spolupráci s Európskou investičnou bankou a národnými podpornými bankami bude viac sústrediť na cielenie podpory do regiónov, ktoré to najviac potrebujú.

Rozšírené EFSI sa chce silnejšie zamerať aj na podporu väčšieho počtu malých projektov. V minulom období ťažilo z podpory EFSI 528 tisíc malých a stredných podnikov. Vzhľadom k tomuto úspechu chce fond zvýšiť záruky pre malé a stredné podnikanie z 26 na 40 percent.

Investičný výbor EFSI, ktorý rozhoduje o každom projekte, bude musieť vysvetľovať svoje rozhodnutia a uviesť dôvody na poskytnutie podpory v rámci záruky EÚ pre každú operáciu. Tieto vysvetlenia budú sprístupnené verejnosti na internete.

Europarlament bude mať právo nominovať jedného člena do investičného výboru EFSI, čím by malo dôjsť k ďalšiemu posilneniu transparentnosti jeho fungovania.

Junckerov plán na Slovensku

Na Slovensku boli doposiaľ v rámci EFSI schválené operácie v objeme 472 miliónov eur, ktoré majú na seba naviazať investície vo výške 1,2 miliardy eur.

Z údajov Európskej investičnej banky vyplýva, že s podporou EFSI sú financované celkovo tri infraštruktúrne projekty v hodnote 448 miliónov eur. EIB sem však započítava aj cezhraničné projekty, na ktorých sa Slovensko podieľa v spolupráci s ďalšími krajinami EÚ.

Jediný čisto slovenský projekt financovaný z prostriedkov EFSI je tak zatiaľ projekt bratislavského obchvatu D4.

https://euractiv.sk/fokus/investicna-politika/junckerov-fond-na-slovensku/

Okrem toho sa však v rámci EFSI dohodol Európsky investičný fond na dvoch záručných programoch s Československou obchodnou bankou. Vďaka nim môže ČSOB môže poskytnúť úvery so zárukami EFSI pre malé a stredné podniky v celkovom objeme 135 miliónov eur.

Od jesene minulého poskytla banka  úvery na rozvoj malého podnikania v hodnote 28 miliónov eur.

„Z našich údajov vyplýva, že najviac úverov zatiaľ smerovalo pre podniky v regiónoch s nadpriemernou nezamestnanosťou. V rámci Slovenska sme tak podporili už viac ako 1600 pracovných miest, hlavne v oblasti služieb,“ uviedla ČSOB v stanovisku pre EurActiv.sk.