Európsky pilier sociálnych práv dostal reálne kontúry

Ilustračný snímok. FOTO: Twitter.com

Rada EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku (EPSCO) na pondelňajšom zasadnutí v Luxemburgu dala zelenú podpisu deklarácie o sociálnych právach, ktoré majú byť rešpektované na území celej Európskej únie.

Sociálny model pre 21. storočie

Európsky pilier sociálnych práv, ktorý v apríli tohto roku predstavila Európska komisia, zahŕňa 20 princípov a práv v troch hlavných oblastiach: prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a podpora sociálnej ochrany a inklúzie.

Väčšina z nich, ako je právo na vzdelanie a odbornú prípravu, rovnaké príležitosti, spravodlivé mzdy a dôchodky či sociálny dialóg, sú už samozrejmosťou vo viacerých európskych krajinách.

https://euractiv.sk/clanky/socialna-politika/unia-posilnuje-svoju-socialnu-tvar-napriklad-v-uprave-suladu-prace-rodiny/

Politici EÚ však chcú pilier sociálnych práv posilniť v kontexte globalizácie, nastupujúcej digitalizácie a väčšej flexibility na trhu práce.

„Sociálny pilier sa sústredí na vytvorenie európskeho sociálneho modelu vhodného pre výzvy 21. storočia,“ píše sa vo vyhlásení.

Myšlienka stará dva roky

Podľa estónskeho ministra Jevgeniho Ossinovského, ktorý ako zástupca estónskeho predsedníctva viedol rokovanie Rady, dospeli členské štáty k dohode jednomyseľne.

„Všetci si uvedomujeme, že pri súčasnej rýchlosti globalizácie a digitalizácie naše sociálne systémy potrebujú zmenu. Vyhlásenie ukazuje, v čo verí Európa a čím je výnimočná: je to kontinet rovnosti a spravodlivosti, ktorý podporuje tých najzraniteľnejších.“

„Ide o silný politický signál, že kladieme ľudí na prvé miesto,“ uviedla po stretnutí ministrov eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne veci Marianne Thyssenová, ktorá zastupovala eurokomisiu na luxemburskom zasadnutí ministrov práce a sociálnych záležitostí.

Členské štáty sa tak pridali k dlhodobej snahe Komisie o posilnenie sociálneho rozmeru Európskej únie. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker myšlienku piliéra sociálnych práv prvýkrát spomenul pred dvomi rokmi počas tradičného septembrového prejavu o stave EÚ. Pri rovnakej príležitosti ju zopakoval aj tento rok.

„Ak chceme predísť sociálnej fragmentácii a sociálnemu dumping v Európe, členské štáty čo najskôr musia odobriť prijatie Európskeho piliera sociálnych práv,“ vyhlásil Juncker.

Spolu s pilierom Európska komisia otvorila diskusiu o budúcnosti európskej sociálnej politiky do roku 2025. Ide o súčasť diskusných okruhov, ktorý avizovala pri zverejnení Bielej knihy o budúcnosti EÚ.

Členské štáty prostredníctvom dohody Rady ministrov poverili predsedu Európskej rady Donalda Tuska, aby spolu so šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim podpísali deklaráciu o sociálnych právach na sociálnom summite, ktorý sa bude konať 17. novembra v Göteborgu vo Švédsku.