Európska komisia zhodnotila ponuky na sídla agentúr

ema

Európska lieková agentúra. Foto: EMA

Nezostavila však žiaden rebríček ani užší zoznam uchádzačov a nevydala vo veci žiadne odporúčania. Zdôraznila pritom, že rozhodnutie o nových sídlach agentúr je plne v kompetencii členských štátov Únie, informovala agentúra Reuters.

V súvislosti s pripravovaným odchodom Británie z EÚ sa majú z Londýna presídliť dve agentúry EÚ: Európska agentúra pre lieky (EMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA).

Nové sídlo agentúre EMA by chcelo poskytnúť 19 európskych miest vrátane Bratislavy, Dublinu, Helsínk, Barcelony, Bukurešti, Sofie či Záhrebu. Ohľadne presídlenia EBA dostala EK osem ponúk; medzi uchádzačmi figurujú napríklad Brusel, Frankfurt nad Mohanom, Luxemburg, Praha, Varšava a Viedeň.

Čo hodnotila?

Komisia vo svojej dnes zverejnenej správe podrobne posúdila všetkých 27 ponúk v súlade s kritériami, ktoré schválili lídri členských štátov EÚ. V každom jednotlivom prípade pritom hodnotila ponúknuté priestory, dopravnú dostupnosť lokality, ponuku školských zariadení, podmienky v oblasti pracovného trhu, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a tiež opatrenia na zaistenie kontinuity činnosti agentúry.

Hodnotenie slovenskej ponuky je možné nájsť na tejto linke.

V rámci hodnotenia sa berie do úvahy aj to, či v tej-ktorej krajine už sídli niektorá z decentralizovaných agentúr EÚ.
Citlivé detaily jednotlivých ponúk, týkajúce sa financií a ďalších podobných aspektov, Komisia zo svojej hodnotiacej správy vynechala.

O stanovisku EK by mali diskutovať lídri EÚ na októbrovom summite, nie sú ním ale nijako viazané. Konečné rozhodnutie ohľadne nových sídel agentúr by malo potom padnúť v novembri.