Europarlament požaduje veľký európsky prieskum kvality potravín

Zdroj: TASR

Európsky parlament v súčasnom volebnom období prikladá oveľa väčšiu váhu otázke rozdielnej kvality potravín, než tomu bolo v minulosti. Uviedla to minulý týždeň česká europoslankyňa Olga Sehnalová (ČSSD) na seminári Dvojaká kvalita potravín, ktorý sa konal na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Dvojaká kvalita potravín v pléne EP

Sehnalová, ktorá je členkou Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO), v rozhovore pre TASR upozornila, že do niekoľkých rezolúcií EP sa podarilo presadiť tému dvojakej kvality potravín a na jeho pôde  prebehlo viacero vypočúvaní k tejto otázke.

Časť europoslancov už požiadala o zaradenie tejto témy do plenárnej rozpravy. Podľa nových pravidiel EP sa takáto žiadosť nestratí a rozprava sa musí konať. V tom prípade budú na nej prítomní aj zástupcovia Európskej komisie.

„Europoslanci prinášajú aj návrh na novú európsku legislatívu, ktorá podporuje iniciatívu boja proti dvojakej kvalite potravín,” uviedla Sehnalová. Pripomenula, že IMCO poveril Európsku komisiu, aby podporila projekt, ktorý EP žiada od roku 2013, tzv. Veľký európsky prieskum kvality potravín. V budúcoročnom rozpočte EÚ by na to mali byť vynaložené finančné prostriedky, europoslanci čakajú na potvrdenie zo strany exekutívy EÚ.

Fenomén “druhoradých Európanov”

Podľa veľvyslanca SR pri EÚ, Petra Javorčíka, ide v súvislosti s dvojakou kvalitou potravín o tému, ktorá nie je pre inštitúcie EÚ nová, ale treba ju stále pripomínať.

„Stále je treba vysvetľovať podstatu veci, lebo ide o fenomén, ktorý v iných členských krajinách Únie, mimo regiónu strednej a východnej Európy, až tak nevnímajú alebo nepoznajú,” doplnil Javorčík.

Sara Mikrutová Vunjaková z Chorvátskej potravinovej agentúry upozornila na prieskum v Chorvátsku, ktorý vystihuje aj názory spotrebiteľov v ostatných krajinách strednej a východnej Európy a podľa ktorého si na základe rôznej kvality potravín doma a v západnej časti Európy až 70 percent respondentov myslí, že sa ocitli v kategórii druhoradého občana.

Podľa Olgy Sehnalovej je čoraz viac poslancov naklonených riešeniu otázky dvojakej kvality potravín, dokonca aj mnohí pravicoví poslanci, ktorí s tým mali problém, menia svoje názory.

Česká europoslankyňa navyše je spravodajkyňou nariadenia, ktoré by sa malo zaoberať cezhraničnou spoluprácou medzi národnými dozornými orgánmi. Podľa jej slov aj takáto regionálna spolupráca môže byť nápomocná v boji proti duálnej kvalite, hlavne ak pomôže tento fenomén lepšie zmapovať a vyjasniť možnosti, či podľa platnej legislatívy určitým spôsobom postihovať.