Členské štáty odmietli plán Komisie na dlhšie licencie frekvenčného spektra

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Členské štáty EÚ odmietli návrh Európskej komisie na rozšírenie dĺžky licencií na bezdrôtové rádiové frekvenčné spektrum na 25 rokov. Ide pritom o jeden zo základných kameňov nového pokusu exekutívy EÚ o prepracovanie zákona o telekomunikáciách.

Krajiny návrh odmietli napriek tomu, že až 90 percent spoločností, ktoré sa zúčastnili prieskumu spoločnosti Credit Suisse v júni uviedlo, že návrh na rozšírenie dĺžky licencií by zvýšil záujem o investovanie do telekomunikačného sektora.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/siet-5g-v-kazdom-clenskom-state-pokrytie-aspon-v-jednom-meste/

Sklamané predsedníctvo

Estónsko, ktoré ako predsedajúca krajina vedie do konca roka vedúce rokovania členských štátov o legislatíve EÚ, sa v najnovšej smernici o telekomunikáciách zameralo práve na predĺženie trvania licencií.

Licencie, umožňujúce telekomunikačným operátorom využívať rádiové frekvencie, sa v súčasnosti dražia v európskych krajinách na 15 až 20 rokov.

Estónska diplomacia, ktorá na návrhu smernice pracuje, teraz požiadala ostatné členské štáty, aby predložili alternatívne návrhy, ktoré nahradia Komisiou navrhované 25-ročné licencie.

Snahou Európskej komisie bolo v tomto smere „zabezpečiť istotu investícií“.

https://euractiv.sk/nazory/veda-a-inovacie/digitalna-reforma-moze-byt-pre-eu-novym-uhlim-ocelou/

Ambície v sieťach 5G

Telekomunikačné spoločnosti lobovali za nové pravidlá frekvenčného spektra, ktoré by predĺžili platnosti licencií a podľa nich aj znížili byrokraciu a konečné ceny na aukciách.

„Členské štáty budú teraz vyzvané, aby uviedli, či existujú iné prístupy, týkajúce sa dĺžky platnosti licencie, ktoré by mohli pomôcť pri napĺňaní cieľov stanovených v deklarácii 5G, a to najmä pri vytváraní pozitívneho rámca pre investície“, píše sa v novom estónskom návrhu.

Minulý mesiac viedlo Estónsko diskusiu o dohode pre vytvorenie sietí 5G medzi ministerstvami, zodpovednými za telekomunikácie. Dvojstránkový dokument, ktorý dohodu spečatil, obsahoval prísľub „sprístupniť viac spektra včas a predvídateľným spôsobom“.

„Je dôležité udržať si vysokú úroveň ambícií a zostať čo najbližšie pri pôvodnom návrhu Komisie. Závisí na tom aj naša ambícia dodať siete 5G,“ povedal hovorca bruselského združenia ETNO, ktoré zastupuje veľkých telekomunikačných operátorov, vrátane Deutsche Telekom a Orange, Alessandro Gropelli.

Opätovné odmietnutie

Vlády členských krajín už viackrát odmietli pokusy Komisie zosúladiť pravidlá pre dražbu lukratívneho rádiového frekvenčného spektra pre prevádzkovateľov mobilných telekomunikácií v celej EÚ.

Komisia predložila svoj posledný návrh v septembri 2016, no zástupcovia členských štátov aj tieto opatrenia na vytvorenie spoločných pravidiel zmietli zo stola.

https://euractiv.sk/clanky/veda-a-inovacie/komisia-predstavi-plan-na-harmonizaciu-frekvencneho-spektra-024723/

O telekomunikačnom návrhu budú na budúci mesiac hlasovať aj dva výbory Európskeho parlamentu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov k návrhu zákona rovnako zmierňujú návrh Komisie. Navrhujú totiž doplniť doložku o preskúmaní po desiatich rokoch od vtedy, čo sa spektrum vydraží.

Estónsko ďalej navrhlo „výrazne zmeniť“ aj časť návrhu Komisie, ktorá by poskytla národným telekomunikačným regulátorom arzenál nových právomocí na pripomienkovanie podmienok, pri ktorých sa frekvenčné spektrá v členských štátoch dražia.

Telekomunikačné spoločnosti lobovali za možnosť vzájomne preskúmať pravidlá aukcií ako opatrenie transparentnosti, ktoré by mohlo odradiť vnútroštátne regulačné orgány od zavedenia reštriktívnych pravidiel pre firmy, ktoré sa zúčastnia aukcií. Návrh Komisie ale neposkytne regulačným orgánom možnosť vetovať pravidlá iných členských štátov.