Chorváti sú lepšie pripravení ako krajiny čo pristúpili skôr

Zdroj: eduardkukan.eu

Poslanci Európskeho parlamentu schválili komplexnú správu o pokroku Chorvátska. V diskusii privítali zavŕšenie jeho prístupového procesu do EÚ a okrem iného uviedli, že Chorvátsko vstupuje do Únie lepšie pripravené, ako niektoré krajiny pred ním.

Slovenský europoslanec a predseda Delegácie pre juhovýchodnú Európu Eduard Kukan počas svojho príspevku v pléne zdôraznil, že ukončenie rokovaní o členstve s Chorvátskom je úspechom európskej politiky rozširovania a dôležitým signálom pre transformáciu krajín v regióne.

Upozornil však na to, že so vstupom do EÚ pre Chorvátsko vyplývajú aj povinnosti voči Únii a jej hodnotám, medzi ktoré patrí aj posilnenie demokracie a rešpekt k právam osôb patriacim k národnostným menšinám. Kukan zdôraznil úlohu Slovenska v integračnom procese, povedal, že „verí, že Chorvátsko bude po pristúpení podobne ako Slovensko, zohrávať pozitívnu rolu v kľúčových otázkach Európskej politiky, ako aj v procese ďalšej integrácie v regióne západného Balkánu“. 

Čierna Hora musí posilniť demokraciu

Poslanci schválili aj správu o pokroku Čiernej Hory. Kukan pri tejto príležitosti povedal, že oceňuje reformy, ktoré doteraz krajina prijala. Vyzval však na zintenzívnenie boja proti korupcii a organizovanému zločinu a upozornil na citlivý demokratický systém v krajine, ktorý podľa neho potvrdzuje situácia po prezidentských voľbách. Povedal, že „politická elita Čiernej Hory musí pracovať na posilnení tohto systému a reflektovať na problémy a nedostatky, ktoré sa v ňom objavujú.“ 

„Reformné procesy nesmú zostať na povrchu, ale musia isť do hĺbky“.

Srbsko potrebuje na rokovanie o vstupe dátum

K Srbsku europoslanci pred hlasovaním o špecifickej správe vyhlásili, že kľúčová je normalizácia vzťahov s Kosovom. Iba to môže podľa Kukana obom krajinám otvoriť dvere do Európskej únie. Zdôraznil tiež nevyhnutnosť pokračovať v reforme súdnictva ako základu každého demokratického systému. Apeluje na udelenie dátumu pre začatie rokovaní o jeho vstupe do EÚ. „Podporu našich srbských partnerov v pokračovaní reformného procesu považujem v tomto zmysle za kľúčovú," dodal.

Budúcnosť Kosova závisí od reforiem a vôle politikov

„Kosovo ma príležitosť priblížiť sa k Únii, je ale nevyhnutné, aby politické elity našli vôľu, jasne stanovili reformný kurz“, konštatuje europoslanec. Na mysli má „predovšetkým posilnenie demokratických inštitúcii, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, reformy verejnej správy a posilnenie právneho poriadku“.

Podľa Kukana je dôležité integrovať všetky krajiny, pretože je v záujme EÚ, „aby žiadna časť regiónu nebola izolovaná, prípadne postavená mimo integračný proces“. Zdôraznil, že v prípade Kosova to platí o to viac. Na záver dodal, že vzťahy medzi Úniou a Kosovom by sa mali zintenzívniť aj napriek nejednotnému postoju členských krajín.

Správy o pokroku jednotlivých krajín, tak ako ich prijal Európsky parlament je možné nájsť na tejto linke.