Bratislavská mapa k pocitu bezpečia

bratislavská cestovná mapa

Robert Fico a Angela Merkelová, Bratislavský summit, zdroj: TASR

Prosperita, stabilita a bezpečnosť sa nedá garantovať inak ako v Európskej únii. Napriek “defektom” je únia pre Fica najlepší projekt pre Európu.

Povedal to na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie po piatkovom (16. 9.) Bratislavskom summite.

Nedá sa zaradiť spiatočka, musíme ísť dopredu. Na tom sa podľa neho zhodli hlavy štátov a vlád počas celodenných neformálnych diskusií.

Urobili sme „triezve ale nie porazenecké hodnotenie,“ povedal Tusk. Cieľom európskych politík musí byť podľa Tuska zachovať „európsky spôsob života“.

Rôznosť názorov je v únii realita. Voči verejnosti je ale podľa Fica správne byť konkrétnejší a zrozumiteľnejší, najmä pri vysvetľovaní „pre generácie, ktoré nemajú možnosť porovnávať“.

Výsledkom summitu je dokument bratislavská deklarácia obsahujúci aj bratislavskú „cestovnú mapu“.

Deklarácia predpokladá sériu diskusií o prioritách únie, ktorá má vyvrcholiť na jar 2017 v Ríme, pri príležitosti pripomenutia 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv.

Preklenutie rivality?

Tusk pochválil šéfa eurokomisie Jeana-Clauda Junckera za jeho prejav o stave únie a jeho „vynikajúce iniciatívy“.

Prisľúbil, že inštitúcie budú na nich spolupracovať.

Juncker konštatoval, že je to príjemná zmena, ak ho inak „zdržanlivý“ Tusk chváli za prejav o stave únie. Komisia sa vraj zväčša musí za svoje nápady biť.

Bratislavská deklarácia hovorí o lepšej spolupráci medzi členskými štátmi a inštitúciami. Sľubuje jasnejšie rozhodnutia, zrozumiteľnejší jazyk a odvahu „spochybniť zjednodušujúce riešenia extrémistických a populistických politických síl“.

 

Bratislavská cestovná mapa

Diagnóza a ciele

 • Odhodlanie uspieť aj ako EÚ s 27 členmi.
 • Obnoviť (politickú) kontrolu v oblasti migrácie, boja proti terorizmu, v ekonomickej a sociálnej oblasti. Pre nasledujúce mesiace ide o top priority.
 • Štáty sú odhodlané hľadať riešenia aj tam, kde sa momentálne nezhodnú.
 • Treba jasne hovoriť, čo môže robiť EÚ a čo ostáva na zodpovednosti členských krajín.

Migrácia a vonkajšie hranice

 • Lídri sa zhodli, že únia už nikdy nemôže dopustiť nekontrolované migračné vlny a musí obnoviť Schengen
 • Rozšíriť konsenzus o dlhodobej migračnej politike a zadefinovať ako sa budú uplatňovať princípy zodpovednosti a solidarity.
 • Pokračovať v spolupráci s Tureckom a podpora pre krajiny západného Balkánu.
 • Viaceré krajiny sľúbili pomôcť Bulharsku pri kontrole jeho hranice s Tureckom.
 • Do konca roka plne sfunkčniť Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž.
 • Únia sa bude snažiť uzavrieť „migračné kompakty“, teda dohody o navracaní migrantov a predchádzaní ekonomickej migrácii s krajinami Afriky. Pokrok zhodnotí v decembri.

Vnútorná bezpečnosť

 • Únia bude podporovať členské štáty v zabezpečovaní vnútornej bezpečnosti a povzbudzovať väčšiu výmenu informácií pre tento účel.
 • Budú sa preverovať všetky osoby, vrátane občanov EÚ, ktoré prekračujú vonkajšiu hranicu.
 • Začnú sa práce na cestovnom informačnom a autorizačnom systéme (ETIAS), ktorý umožní kontrolu cestujúcich z krajín, ktoré voči EÚ nemajú vízovú povinnosť.
 • Boj proti radikalizácii.

Vonkajšia bezpečnosť

 • O vonkajšej bezpečnosti a obrannej spolupráci (na ktoré tlačí najmä Nemecko a Francúzsko) bude mať 28čka intenzívnu diskusiu už v decembri na formálnom summite v Bruseli.
 • Majú sa lepšie využiť možnosti v súčasných zmluvách na posilnenie obranných kapacít.
 • Rýchla implementácia spoločnej deklarácie EÚ a NATO

Ekonomika, sociálna oblasť, mládež

 • Z ekonomickej oblasti ostáva prioritou podpora investícií cez Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a rôzne aspekty jednotného trhu, najmä digitálny, kapitálový a energetický. Únia chce viac cieliť aj na mládež.
 • Na októbrovej schôdzke lídri zhodnotia obchodnú politiku, ktorá má priniesť ekonomické benefity ale zároveň zohľadniť obavy občanov.
 • V decembri by malo padnúť rozhodnutie o forme podpory členských štátov cez posilnené programy na zmierňovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Cesta vpred

 • Lojálna spolupráca medzi členskými krajinami a inštitúciami
 • Bratislava je začiatkom procesu, nasledujúce formálne Európske rady nadviažu na diskusie z Bratislavy.
 • Začiatkom roka 2017 sa lídri neformálne stretnú v maltskej Vallette a v marci v Ríme.