Predsedníctvo EÚ: Čo chcú dosiahnuť a čoho sa boja slovenskí ministri?

Minister Lajčák počas predstavenia loga slovenského predsedníctva v Rade EÚ (1. júl - 31. december 2016) / Foto: TASR - Martin Baumann

Oslovili sme s otázkami všetkých členov slovenskej vlády, ktorí budú počas slovenského predsedníctva predsedať nejakej formácii Rady EÚ. Pýtali sme sa na osobné priority, potenciálne problematické body v agende, všeobecné očakávania v súvislosti so slovenským predsedníctvom ako aj na predbežné hodnotenie súčasného holandského predsedníctva. Premiér Robert Fico vo výpočte nefiguruje, nakoľko premiér krajiny držiacej rotujúce predsedníctvo nepredsedá Európskej rade, (summitu lídrov), ktorá má svojho stáleho predsedu Donalda Tuska.

„Podľa toho, ako sa Slovensko predsedníctva chopí, nás budú posudzovať naši partneri, európske inštitúcie a globálna komunita,“ hovorí o očakávaniach v súvislosti s predsedníctvom minister zahraničia Miroslav Lajčák. Verí, že Slovensko prispeje k „prekonaniu fragmentácie v EÚ“.

Väčšina ministrov dúfa, že predsedníctvo prinesie zvýšenie povedomia a záujmu o dianie v EÚ na Slovensku.

Pre Lajčáka je to aj o budovaní „jasnej a silnej značky moderného Slovenska“.

Neskromné očkávania: Intelektuálne PR

Jeho kolegovia hovoria inými slovami niečo podobné. Minister vnútra Robert Kaliňák si od neho sľubuje „skvelú, politickú a spoločenskú reklamu“ pre Slovensko, Peter Kažimír z financií vidí „výborné politické, biznisové a v neposlednom rade intelektuálne PR“. „Sľubujem si od predsedníctva pozitívnu emóciu voči Slovensku,“ dodáva.

Ministri Robert Kaliňák, László Solyomos (životné prostredie), Gabriela Matečná (pôdohospodárstvo), Peter Gajdoš (obrana) čakajú aj impulz pre cestovný ruch na Slovensku.

Šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga oceňuje možnosť ukázať, že aj malá krajina má v oblasti energeticky „široké expertné znalosti“, podobne Ján Richter (práca a sociálne veci) vidí príležitosť na prezentovanie slovenského know-how.

Minister Formácia Rady EÚ
Miroslav Lajčák (SMER-SD) zahraničné veci, všeobecné záležitosti
Peter Žiga (SMER-SD) doprava, telekomunikácie a energetika / konkurencieschopnosť / obchod
Peter Kažimír (SMER-SD) hospodárske a finančné záležitosti
Robert Kaliňák (SMER-SD) spravodlivosť a vnútorné veci
Lucia Žitňanská (Most-Híd) spravodlivosť a vnútorné veci
Roman Brecely (#Sieť) doprava, telekomunikácie a energetika
Gabriela Matečná (SNS) poľnohospodárstvo a rybárstvo
Peter Gajdoš (SNS) obrana
Ján Richter (SMER-SD) zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti
László Solymos (Most-Híd) životné prostredie
Peter Plavčan (SNS) vzdelávanie, mládež, kultúra a šport / konkurencieschopnosť
Tomáš Drucker (SMER-SD) zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a spotrebiteľské záležitosti

Zahraničie: Ide aj o peniaze

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) bude predsedať hneď dvom Radám EÚ. Neformálnemu stretnutiu ministrov zahraničných vecí (Gymnich) a Rade pre všeobecné záležitosti (GAC), ktorá rieši prierezové otázky a pripravuje dohody lídrov EÚ na summitoch.

Aj tu pôjde o peniaze iba v prvom rade.

Zodpovednosťou Slovenska bude dohoda o  rozpočte únie na rok 2017. Ak by sa to nezvládlo, pričom Európsky parlament tieto vyjednávania nezvykne uľahčovať, úniu by čakalo rozpočtové provizórium. Je pravdepodobné, že slovenské predsedníctvo dostane na stôl aj prehodnotenie súčasného sedemročného rozpočtového rámca (2014-2020). Ide najmä o diskusiu, čo financovať po zvyšné roky viac (napr. náklady spôsobené migráciou) a čo menej.

„V prípade, že sa politicky prepojí schvaľovanie rozpočtu EÚ s vyjednávaniami o viacročnom rámci, čakajú slovenské predsedníctvo skutočne náročné vyjednávania,“ hovorí pre EurActiv.sk Lajčák.

Veľká Británia bude ďalší oriešok. Bez ohľadu na výsledok britského referenda bude „implementácia výsledku pre slovenské predsedníctvo zásadná“.

Obavy sú aj z témy migrácie, kde Lajčák verí, „že sa budeme môcť sústrediť na zavádzanie prijatých rozhodnutí a nie na krízový manažment“.

Vnútro: Najväčší problém – Dublin

Prvou ambíciou ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) počas predsedníctva je, aby „práca Rady viedla k pokroku, nie rozkolom“.

Rezort si je vedomý, že veľa tém, ktoré Slovensko zdedí, „hlboko rozdeľujú členské štáty“. Ide o azyl, pracovnú migráciu alebo boj proti terorizmu.

Zvláštnu pozornosť chce Kaliňák venovať ochrane vonkajších hraníc a návratu k plne funkčnému schengenskému priestoru.

Za najproblematickejší bod vo svojej agende považuje rezort návrh reformy Dublinského nariadenia. To je ten návrh, ktorý vo výnimočných situáciách predpokladá prerozdeľovanie žiadateľov o azyl medzi členské štáty na základe distribučného kľúča, pričom pripúšťa aj náhradné finančné plnenie vo výške 250 tisíc eur namiesto jedného neprijatého človeka.

Financie: Eurozóna

Ministerstvo financií sa hlási k pokračovaniu a prehlbovaniu integrácie v eurozóne.

Podľa ministra Petra Kažimíra (Smer-SD) budú prioritou diskusie o tom, „čo vieme urobiť pre odolnosť našich ekonomík a verejných financií v prípade kríz“.

„Hovoríme o dodržiavaní rozpočtových pravidiel, pokračovaní štrukturálnych reforiem, bankovej únii a možných nových proti-krízových nástrojoch ako spoločné európske poistenie v nezamestnanosti,“ vyratúva minister.

Kažimír nechce hádať, čo bude najproblematickejšou otázkou. „Niektoré veci viete predvídať, iné nie.“ Svojmu tímu v Bratislave a Bruseli verí. „Je pripravený popasovať sa s čímkoľvek, o tom nemáme pochýb.“

Hospodárstvo: Energetika, digitálny priemysel aj TTIP

Minister Peter Žiga (Smer-SD) bude predsedať až trom formáciám Rady – pre dopravu, pre konkurencieschopnosť a pre zahraničie v otázkach obchodu.

Energetická únia zaujíma Slovensko veľmi, najmä aspekty energetickej bezpečnosti. Prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo znamená premenu celého energetického systému.

„Bude potrebné hľadať kompromisy medzi členskými krajinami s rozdielnou štruktúrou energetiky“, hovorí minister Žiga. „Právo na určenie vlastného energetického mixu a technickú neutralitu by sme ale podľa mňa nemali vnímať ako prekážku, ale ako možnosť vzájomne sa dopĺňať v duchu solidarity.“

S ministerstvom dopravy zdieľa rezort hospodárstva priority v digitálnom trhu – najmä v oblasti digitalizácie európskeho priemyslu, geo-blockingu a nových foriem poskytovania služieb – tzv. kolaboratívna ekonomika (Uber, Airbnb). Predstavu pre úpravu týchto služieb Európska komisia vydá budúci týždeň.

V obchode je to príprava ratifikácie dohody s Kanadou (CETA) a vyjednávanie dohody s USA (TTIP), kde minister nevylučuje „nepredvídateľný vývoj“. Pripravuje sa aj na „zložitú“ diskusiu o udelení štatútu trhovej ekonomiky Číne, čo úzko súvisí s oceliarskou krízou v EÚ.

Citlivejšie budú z hľadiska rezortu rokovania o novom systéme riadenia Energetickej únie (Komisia by mala vyhodnocovať energetickú politiku každej krajiny z hľadiska cieľov Energetickej únie a formulovať odporúčania), dotiahnutie trialógu o nariadení o štítkovaní (označovanie energetickej účinnosti produktov), nariadenie o bezpečnosti dodávok zemného plynu a výmena informácií o medzivládnych dohodách v energetike.

Životné prostredie: Voda

Ako „top tému“ hodnotí minister László Solyomos (Most-Híd) zo svojho pohľadu ochranu vôd. V počiatkoch diskusie o slovenskom predsedníctve sa o tejto téme hovorilo ako jednej z nosných, neskôr sa tento nápad prehodnotil.

„Mojou ambíciou je podporiť opatrenia na adekvátnu ochranu vôd, najmä kvalitu podzemných vôd, ktoré sú hlavným zdrojom pitnej vody a dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete,“ hovorí Solyomos.

Za najväčšiu výzvu považuje agendu súvisiacu s bojom proti zmene klímy a adaptačné opatrenia, na Slovensku napríklad protipovodňové systémy.

„Preto budeme v ich budovaní pokračovať za pomoci európskych peňazí,“ dodáva.

Poľnohospodárstvo: Priama podpora

Prioritou ministerky Gabriely Matečnej (SNS) je „zjednodušiť nastavené procesy a pomôcť tak poľnohospodárom pri výkone ich každodennej práce“.

Ako náročnú úlohu pre predsedníctvo vidí riešenie kritickej situácie na trhu s mliekom, bravčovým mäsom, ovocím a zeleninou.

Nerovnováha medzi ponukou a dopytom má vplyv na klesajúce ceny. „Existujúce požiadavky na dodatočné zdroje financovania nových opatrení na priamu podporu poľnohospodárov budú rezonovať,“ očakáva Matečná.

Doprava: Aj o dronoch

„V doprave bude pre mňa osobne významný návrh zmien o spoločných pravidlách v civilnom letectve, ktorý reaguje na snahu o zvýšenie leteckej bezpečnosti,“ zdieľa svoje priority Roman Brecely (#Sieť).

Návrh po prvýkrát rieši otázku diaľkovo ovládaných bezpilotných lietadiel tzv. dronov, pre ktoré zatiaľ v EÚ neexistujú spoločné pravidlá.

Slovensko sa bude snažiť o celosvetovú dohodu na systéme obchodovania s emisiami v civilnom letectve, „čo je hospodársky veľmi citlivá otázka“, dodáva Brecely.

V digitálnej oblasti sa chce zamerať na pokrytie vysokorýchlostnými sieťami elektronickej komunikácie. „Verím, že počas rokovaní s Európskym parlamentom sa nám podarí úspešne uzavrieť návrh, ktorý prostredníctvom harmonizácie využívania frekvencií umožní rozvoj mobilných technológií a služieb,“ pokračuje minister. O téme rokuje Rada ministrov aj zajtra (26. mája).

Zrušenie roamingu tiež nie je úplne dokončený príbeh. Slovensko musí vyrokovať legislatívu, ktorá poplatky dostane na úplnú nulu bez neželaných efektov. Podľa Brecelyho ide o „neľahkú úlohu“ lebo je treba zadefinovať „ekonomické a technické predpoklady, aby si operátori nevykrývali straty napríklad zvyšovaním domácich cien“.

Rešpekt má minister pred trialógmi (vyjednávaním) s Európskym parlamentom (a Komisiou), ktoré sú kľúčové pre napĺňanie programu predsedníctva. Slovensko si nechá poradiť od Malťanov, ktorí preberajú predsedníctvo po Slovensku, v oblasti námornej dopravy. Slovensko zase pomôže maltskému predsedníctvu v poľnohospodárstve a energetike.

Spravodlivosť: Európsky prokurátor

Ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) má ambíciu ukončiť rokovania o novele prepojenia trestných registrov. Ten sa má rozšíriť o informácie o odsúdeniach občanov tretích krajín, čo je dôležité aj vzhľadom na teroristické hrozby, vysvetľuje ministerka.

Vytŕča aj návrh nariadenie o vzniku európskej prokuratúry. Nový úrad má predovšetkým ochraňovať finančné záujmy EÚ. Mnohé členské krajiny ju ale vnímajú ako priveľký zásah.

„Ide o citlivý a komplikovaný návrh, ktorý je prepojený na niektoré ďalšie návrhy s dopadmi na vnútroštátne právo a suverenitu štátu ako takú, čo diskusiu ešte viac sťažuje,“ hovorí Žitňanská.

O návrhu sa rokuje od roku 2013 a zatiaľ sa podarilo predbežne uzavrieť len niektoré kapitoly. Navyše, návrh na schválenie potrebuje jednomyseľnosť všetkých krajín.

Do agendy rezortu spravodlivosti spadajú aj témy online predaja a digitálneho obsahu. Patrí sem aj rodinné právo s medzinárodným rozmerom, napríklad úprava rodičovských práv a povinností.

Obrana: Nová stratégia

Minister Peter Gajdoš (SNS) upozorňuje najmä na Európsku bezpečnostnú stratégiu, ktorej schválenie sa očakáva na začiatku nášho predsedníctva. Rozpracovanie tohto dokumentu je podľa neho „príležitosť podieľať sa na zadefinovaní a implementovaní našich obranných priorít“.

„Najväčšou výzvou každého predsedníctva je akútna, mnohokrát neočakávaná kríza, ktorej sa musí venovať bez ohľadu na stanovenú a známu agendu,“ dodáva.

Pretrváva aj problém nelegálnej migrácie, ktorý má presah aj do kompetencie ministerstve obrany.

Práca a sociálne veci: Britské podmienky

Podporu príležitostí a dôstojnej práce pre všetkých vidí ako svoju nosnú prioritu vo výkone predsedníctva minister Richter.

„Otvoríme tému digitalizácie, migrácie a starnutia populácie a ich vplyvu na svet práce a sociálne systémy,“ vyratúva témy.

Rezortu sa viac ako iných dotkne britské referendum ak sa Briti rozhodnú v EÚ zostať a využiť všetko, čo im sľúbila februárová dohoda so zvyškom únie.

Slovenské predsedníctvo bude musieť rokovať o legislatívnych zmenách v oblasti sociálnych dávok a voľného pohybu pracovníkov. Minister Richter sľubuje „rýchly postup rokovaní k najlepšiemu spoločnému výsledku“.

Foto TASR

Zdravie: Tuberkulóza   

Na ministerstve zdravotníctva sa chcú zamerať na cezhraničné ohrozenia zdravia, infekčné ochorenia a ich očkovanie. Diskutovať chcú o probléme tuberkulózy, jej rezistencii voči liekom a chronických neprenosných ochoreniach.

Slovenské predsedníctvo plánuje nadviazať na kroky v oblasti výživy, kde chce pokračovať v znižovaní rizikových faktovo zdravia – soľ, cukor, tuky. „Ambíciou predsedníctva je získať a vyhodnotiť najlepšie skúsenosti členských štátov EÚ v tejto oblasti.“

Holanďania už začali diskusiu o riešení dostupnosti liekov v EÚ, čo Slovensko víta. Minister Tomáš Drucker (Smer-SD) chce v rámci neformálnych diskusií otvoriť tému reexportu liekov.

Za najväčšiu výzvu považuje prekonávanie rôznorodých záujmov ekonomicky silnejších a slabších krajín.

Školstvo: Zručnosti a vedecký cloud

V rezorte ministra Petra Plavčana (SNS) majú pre predsedníctvo motto „podpora a rozvoj talentu“.

„Inovácie, rozvoj a ekonomický rast by sme totiž bez talentu mohli len veľmi ťažko zabezpečiť. V ktorejkoľvek krajine,“ tvrdí minister.

Sústrediť sa chce podporu mladých výskumných pracovníkov a zvyšovanie atraktívnosti vedeckej kariéry.

Centrálna však bude strategická iniciatíva „Nový program pre zručnosti pre Európu“. Ten má rozširovať zručnosti pre trh práce ale aj pre občiansku angažovanosť. Balík opatrení je „citlivá problematika,“ keďže ide o kompetencie členských krajín a bude podľa Plavčana „vyžadovať veľkú dávku negociačných zručností a taktu“.

Venovať sa minister chce aj vzdelávaniu a práci s mládežou pri podpore „spoločných európskych hodnôt a prevencii extrémizmu a radikalizmami s ktorými sa v poslednej dobe konfrontuje aj naša krajina.“

Za náročnú tému považuje European Science Cloud.

Holanďania? Profesionáli s rutinou

Ministri sa unisono zhodujú, že na súčasnom holandskom predsedníctve cítiť veľké skúsenosti, z ktorých sa dá učiť. Rade predsedajú po 12. krát. Minister Lajčák na holandskom predsedníctve oceňuje otvorenie diskusie o podobe európskeho rozpočtu po roku 2020 a snahu lepšie uvádzať do života dohody lídrov zo summitu.

Kaliňák tvrdí, že majú ťažkú situáciu kvôli migračnej kríze, no zvládajú ju „výborne a s prehľadom“.

Peter Kažimír vníma, že vedia, čo a ako chcú a vedia to komunikovať. Jemnú kritiku vyslovila len ministerka Matečná. Hoci holandské predsedníctvo považuje za pragmatické a profesionálne, v niektorých momentoch mu chýba „pružnosť pri rozhodovaní“.

Lucia Žitňanská si všíma, že predsedníctvo má výborne jazykovo a odborne pripravených expertov.

Minister Brecely Holanďanov chváli za uzavretie 4. železničného balíčka, Gajdoš oceňuje ambicióznosť v užšej obrannej spolupráci, Drucker v práci na téme antimikrobiálnej rezistencie a dostupnosti inovatívnych liekov.

Ministrovi Plavčanovi sa v agende vzdelávania páči ich podpora mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a prevencii a boju proti násilnej radikalizácii mládeže.