Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Nechceli sme žiadne ozdoby alebo pozlátko – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Nechceli sme žiadne ozdoby alebo pozlátko

Ako hodnotíte priebeh a výsledky írskeho predsedníctva v Rade EÚ, najmä pokiaľ ide o hlavné priority, ktoré ste si stanovili?

Celkovo si myslím, že írske predsedníctvo dopadlo veľmi dobre. Šlo už o naše siedme predsedníctvo, ale tentoraz to bolo iné.

Naše priority boli jasné – stabilita, pracovné miesta a rast. Našou úlohou bolo zaistiť škálu záväzkov, ktoré mohli tieto tri slová uviesť do života, aby sa pokročilo pri zotavení Európskej únie.

Bolo to ťažkých a vyčerpávajúcich šesť mesiacov, ale zoznam výsledkov ukazuje, že sme určite prispeli k pokračujúcej obnove Európy. Dosiahli sme až takmer 200 politických záväzkov, od väčšej bankovej stability cez Rámec jednotného dohľadu, smernicu o kapitálových požiadavkách a nariadenie o bankovej regulácii po potenciálny ekonomický rast prostredníctvom legislatívy ako je reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky, Garancia pre mladých a škálu obchodných dohôd vrátane s USA – na tento zápis môžeme byť hrdí.

Litovská prezidentka Dalia Grybauskaitė sa vyjadrila, že ich predsedníctvo zdedilo veľa nedoriešených otázok. V legislatívnom procese je v súčasnosti 563 dokumentov a musia sa nimi zaoberať. Aké návrhy boli najzložitejšie na úspešné dotiahnutie do konca a museli sa odložiť?

Prvé čo ma napadne sú dva návrhy, a to ERASMUS plus a profesionálne kvalifikácie.

Vezmite si napríklad ERASMUS plus, ktorý zjednocuje súčasné európske a medzinárodné schémy pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež. Prvýkrát sa zahrnuli aj športové iniciatívy. Dohoda sa rodila ťažko, minister Ruairí Quinn, predstavitelia vzdelávania a pridelenci intenzívne pracovali šesť mesiacov a napokon došlo k dohode o novom programe 26. júna, pár dní pred koncom írskeho predsedníctva.

Kľúčovým dokumentom, ktorý sa nejaký ten čas dokončoval, boli profesionálne kvalifikácie. Bolo to zložité kvôli tomu, že v hre bolo množstvo národných záujmov, a tým aj národných obáv, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Ide o kľúčový dokument Aktu o jednotnom trhu. Priamo totiž ovplyvňuje pracovníkov, ktorí hľadajú prácu v inej krajine EÚ. Takže pre nezamestnaných v Európe má skutočné implikácie. Pre mňa to bol dobrý príklad toho, ako sa európske krajiny zišli a hľadali spoločné riešenie na zdieľané problémy. A o tom práve Európa je.

Ako som uviedla, dosiahli sme až takmer 200 politických záväzkov, vrátane viac než 80 v legislatívnej forme. Na tento náš záznam som hrdá.

Azda najťažšie rokovania sa týkali rozpočtu EÚ pre obdobie 2014-2020. Aký je súčasný stav? Niektorí tzv. čistí prijímatelia sa sťažovali na to, že nemôžu náležite pripraviť alokáciu budúcich fondov EÚ bez toho, aby vedeli, akú sumu peňazí dostanú…

Máte pravdu – rokovania o rozpočte EÚ boli najťažšie. Boli dlhé, komplikované, zahŕňali mnoho záujmových skupín, s rôznymi agendami a veľmi šibeničným termínom.

Ako si asi viete predstaviť, po tom, čo sa hlavy štátov dohodli vo februári na rozpočte EÚ a požiadali nás o zaistenie dohody s Európskym parlamentom, mali sme obrovské množstvo práce.

Eamon Gilmore, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a obchodu, a ja sme viedli rokovania s Európskym parlamentom. Vyplatili sa nám všetky prípravné práce, poznávanie europoslancov, spravodajcov, pochopenie obáv.

Našťastie 27. júna premiér Enda Kenny a podpredseda vlády Eamon Gilmore a ja sme dosiahli dohodu s Európskym parlamentom a Európskou komisiou o rozpočte EÚ pre nasledujúcich sedem rokov.

Jednou z nedokončených legislatív je smernica o tabakových výrobkoch. Krajiny Vyšehradskej skupiny, ktoré sa nachádzajú na schengenských hraniciach, vyjadrili silné námietky voči niektorým ustanoveniam. Aké postoje majú iné krajiny, vrátane Írska, voči tejto smernici?

Predložená tabaková legislatíva bola hlavnou prioritou írskeho predsedníctva súvisiacou so zdravím. A nie je ťažké pochopiť prečo: spotreba tabaku je najväčšou hrozbou pre zdravie v Európskej únii, ktorej sa dá vyhnúť. Každoročne v EÚ dôjde približne k 700.000 úmrtiam z chorôb súvisiacich s tabakom.

Potešilo ma, že 21. júna sa ministrom v Rade pre zdravie v Luxemburgu podarilo dosiahnuť významnú politickú dohodu. Táto dohoda obsahuje návrhy pokiaľ ide o veľkosti varovania na obaloch, zavádzajúce označenia a zákaz prísad, ktoré maskujú tabakovú chuť, vrátane mentolu. Dohoda umožní nadchádzajúcemu litovskému predsedníctvu otvoriť konečnú fázu rokovaní o smernici o tabakových výrobkoch s Európskym parlamentom.

Táto dohoda dúfajme vydláždi cestu k zníženiu počtu ľudí, ktorí v EÚ začínajú fajčiť. Myslím, že je to vynikajúci úspech.

A došlo k nemu relatívne rýchlo – dohoda prišla len šesť mesiacov po tom, čo Komisia zverejnila pôvodný návrh, čo ukazuje schopnosť Európy rýchlo konať.

Írsko bolo prvou krajinou, ktorá využila program finančnej pomoci v rámci Únie. Počas Vášho predsedníctva sa rokovalo o poskytnutí pomoci pre Cyprus. Ovplyvnila Vaša pozícia predsedníctva a zároveň príjemcu podobnej pomoci nejakým spôsobom Váš status počas rokovaní o Cypre?

O programe pre Cyprus rozhodovala Euroskupina – ako Predsedníctvo v Rade sme v Euroskupine nemali žiadnu rolu. Ako jeden zo 17 členov sme sa očividne diskusií zúčastnili, ale nie v predsedníckej role.

Pokiaľ ide o špecifiká cyperského programu, štruktúru poplatkov z vkladov navrhli cyperské úrady. Euroskupina cyperským úradom jasne vyjadrila svoj názor, že s malými vkladateľmi sa má zaobchádzať inak ako s veľkými vkladateľmi. Aby som tento bod podčiarkla – Euroskupina zdôraznila, že právo EÚ garantuje vklady až do výšky 100.000 eur na zákazníka a na banku v prípade krachu banky.  

Cyperská vláda 16. marca navrhla jednorazový poplatok zo všetkých bankových účtov na Cypre. Euroskupina im tento návrh neodporučila, ale zároveň uznala, že fiškálne opatrenia ako sú dane a poplatky sú záležitosťou individuálnych členských štátov, či už ide o program pomoci alebo nie.

Podmienky bailoutu dohodnuté pre cyperské banky sa zmenili v tom zmysle, že poplatok sa viac nebude aplikovať voči deponentom s vkladmi do výšky 100.000 eur. Vklady vo výške 100.000 eur a nižšie budú mať plnú ochranu a budú bez celo-systémového poplatku. Okrem toho cyperské úrady súhlasili, že seniorskí majitelia dlhopisov si naplno podelia náklady bankovej rezolúcie.

Odhadovaný rozpočet Vášho predsedníctva bol 60 miliónov eur, takmer polovica v porovnaní s rokom 2004. Odhad Litvy je 62 miliónov eur, predbežné odhady slovenskej vlády sú tiež 60 miliónov eur. Zdá sa, že ide o tú správnu sumu peňazí. Dáni svoje predsedníctvo zvládli za 35 miliónov, na druhú stranu predošlé predsedníctva boli oveľa drahšie…

O rozmeroch a rozpočte predsedníctva rozhoduje takmer výlučne každé predsedníctvo samo. Len veľmi ťažko sa navzájom presne porovnávajú rozpočty, keďže rôzne predsedníctva odlišne vypočítavajú svoje rozpočty. Pre Írsko som bola odhodlaná, že budeme mať veľmi nákladovo efektívne predsedníctvo, žiadne zbytočné ozdoby alebo pozlátko – len dobrá, tvrdá práca počas šiestich mesiacov.

Teraz to vyzerá, že sme to zvládli za menej ako bol náš pôvodný rozpočet. Náš konečný účet vyzerá skôr na 51 miliónov eur než na 60 miliónov eur.

Aby sme to rozpočtovo zvládli, bolo nevyhnutné, že sme mali vysoko efektívne Stále zastúpenie v Bruseli a najvyššou prioritou bol personál. Myslím, že sa tak stalo a dosiahli sme správnu rovnováhu medzi kvantitou a kvalitou. Z celkového personálu v počte 185 sme mali napríklad 27 stážistov, a tí boli zo 7 národností. Veľmi ma povzbudilo, keď som počas posledného roka počula obrovské množstvo komplimentov na prácu tímu na Stálom zastúpení Írska.

Vaše predsedníctvo sa inšpirovalo dánskym „vynálezom“ a podávali ste na stretnutiach vodu z vodovodu. Aké vlastné udržateľné riešenia ste priniesli alebo zlepšili, ktoré by zase mohli byť inšpiráciou pre ostatných?

Vždy bolo našim zámerom podávať vodu z vodovodu a hoci sme pre naše predsedníctvo nezískali odznak vodovodného predsedníctva, urobili sme veľa pre redukciu jeho environmentálneho dopadu. Úplným základom bolo, že počet miest, kde sa konali podujatia, sme udržali na minime. Napríklad v Bruseli sme zdvojnásobili počet ľudí na Stálom zastúpení, ale zároveň sme každého vtlačili do existujúcich priestorov.

V Dubline sa väčšina podujatí konala na Dublinskom hrade. Ide o veľmi zelené priestory, ktoré získali nie jeden ale dokonca dva ISO štandardy udržateľnosti a pre všetky naše podujatia sa používali zariadenia na recykláciu, separovanie odpadu a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Čo je však dôležitejšie, hrad sa nachádza priamo v srdci Dublinu. To znamená, že delegáti sa mohli na stretnutia dostaviť po vlastných, čo bolo nielen prospešné pre životné prostredie, ale tiež to prospelo ich zdraviu a mali príležitosť vidieť trochu z Dublinu. Preprava delegátov sa tým udržala na minime. Delegátom navštevujúcim udalosti súvisiace s predsedníctvom sa poskytli karty verejnej schémy požičiavania bicyklov dublinbikes. Na konferencii SET-Plan si ľudia mohli otestovať jazdu elektromobilmi, ktoré sa tiež používali na prepravu viacerých eurokomisárov. V prípade neformálnych stretnutí boli ministri prepravovaní na a z miest konania skôr autobusmi než autami. Eskorty na motorkách sa nepoužívali, kým to nebolo nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti.

Veľmi sme si dali záležať na tom, aby bolo naše predsedníctvo viac udržateľné. Pri veľkom množstve dokumentov sme sa rozhodli, že rozsiahle príručky a dokumenty, ako bol Program predsedníctva a Kto je kto, budú dostupné na stiahnutie na stránke predsedníctva namiesto v tlačenej podobe. Všetky oddelenia sme tiež povzbudzovali k tomu, aby používali QR kódy a linky URL na účely distribúcie materiálov na stretnutia.

Prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ bude v roku 2016. Aké odporúčania a opatrenia by ste nám navrhli na základe vlastných skúseností, napr. pri príprave úradníkov alebo v iných oblastiach?

Po prvé, pri príprave nášho predsedníctva boli rady od tých predchádzajúcich pre nás neoceniteľné. Miera podpory a solidarity, ktorú nám ukázali boli skutočne úžasné a sme za to našim partnerom veľmi vďační.

Sami sme sa pustili do práce prenosu našich znalostí pre ostatné predsedníctva. Usporiadali sme tréningový kurz pre osem nasledujúcich predsedníctiev –  vrátane Slovenska!

Najlepšou prípravou na predsedníctvo je  v dostatočnom čase ustanoviť kľúčových predstaviteľov tak, aby boli schopní sa dobre zoznámiť s oblasťami svojich zodpovedností, vybudovali si dobré vzťahy s náprotivkami z ostatných členských štátov a čo je veľmi dôležité, rozvinuli kontakty vnútri inštitúcií, či už v sekretariáte Rady, v Komisii alebo Európskom parlamente.