Interview s predsedom Európskej komisie Romanom Prodim

 

Stála pred vami komplikovaná úloha “prideliť” nových komisárov k jednotlivým súčasným komisárom. Ako ste dokázali skombinovať ich schopnosti s potrebou nekomplikovať život terajšej Komisii?

Predovšetkým by som chcel poznamenať, aký som spokojný. Keď sme odštartovali projekt rozširovania, mnohí si mysleli, že sme sa pokúsili o nemožné. Napriek tomu sme to dokázali. A dokázali sme zobrať úlohu od základu zodpovedne. Komisári z nových členských krajín sa čoskoro stanú novými mužmi na palube. V akých pozíciách – to je iná otázka. Najprv sme museli preskúmať situáciu a potenciál kandidátov i terajšej komisie. Nie preto, aby sme pre niekoho robili výnimky, ale aby sme našli najlepšie a najľahšie fungujúce riešenie. Každý z komisárov sa pripojí k nejakému svojmu terajšiemu kolegovi. Ak by nastal nejaký problém. Alebo, ak by to bolo potrebné, ešte stále ich môžem “rotovať”.

Len keď to bude “potrebné”, alebo je skutočne pravdepodobné, že sa noví komisári občas presunú do novej oblasti?

Nie, nie je to nutné. Času je príliš málo – nezabúdajme, že tak často citovaná šesťmesačná perióda je v skutočnosti maximálne štvormesačná. August sa nepočíta pre letné prázdniny a nových komisárov budú v septembri zamestnávať parlamentné vypočutia. Preto nemožno od nových členov v skutočnosti očakávať, že budú príliš aktívni.

Kto rozhodol, aký post budú mať noví členovia? Návrh ste dávali vy, alebo mohli o post požiadať oni?

V tomto ohľade mám výlučnú kompetenciu ja. No poznám ich schopnosti a záujmy, a tak som prácu podelil najlepším možným spôsobom.

Kongres Európskej ľudovej strany žiadal od všetkých tých, ktorí boli v minulosti členmi represívnych agentúr v bývalých komunistických režimoch, aby sa nesnažili získať post v inštitúciách EÚ. Máte v súvislosti s pristupujúcimi krajinami obavy, že osoby s podobnou minulosťou budú nakoniec pracovať s vami?

Pozrite, nestarám sa o to, čo ste robili ako dieťa. Nepýtam sa vás, čo ste robili pred tým, ako ste boli žurnalistom. Ak ste teraz dobrým novinárom, všetko je v poriadku. Samozrejme, ak niekto spáchal zločin, malo by s ním byť podľa toho nakladané. No to je iná otázka.

Ste spokojní so zložením? Máte tam dvoch úradujúcich ministrov zahraničných vecí a dvoch ministrov financií – potrebujete ich toľko?

Vždy potrebujeme expertov na zahraničnú politiku a financie. Zahraničná politika môže znamenať niekoľko vecí, nie len zahraničnú politiku v úzkom zmysle. Môže pokrývať zahraničnú politiku, vzťahy s rozvojovým svetom a rovnako rozširovanie. Nebojte sa, budú mať dosť práce. Dovoľte mi poznamenať, že privítame medzi nami aj tri kolegyne. To bolo kritériom, ktoré tiež ovplyvnilo rozhodovanie. A my sme ho naplnili. Naviac, berte do úvahy, že na jeseň sa môže stať, že dnes pristupujúci desiati kandidáti budú najskúsenejšími členmi v novej komisii. Pokiaľ viem, len málo z terajších komisárov plánuje ostať aj v ďalšom období a zároveň môžu počítať s podporou svojej vlády. A tak sa môže táto desiatka stať v novembri prvkom kontinuity.

Zmeny môžu prebehnúť aj medzi novými členmi…

Teoreticky je to možné. No s najväčšou pravdepodobnosťou sa stane opak. Predstavte si, že nový Európsky parlament, nastupujúci v lete, bude mať iný postoj ako jeho predchodca, a začne skúmať kandidátov (nových aj starých) na komisárov. V tom momente bude skúsenosť veľmi dôležitá! To sme brali do úvahy už vtedy, keď sme sa rozhodli, že desať nastupujúcich komisárov musí byť plnými členmi orgánu od prvého momentu. Samozrejme, nemajú vlastné portfólio. Majú však právo voliť! Ponúkajú svoje názory a diskutujú práve tak, ako ostatní.

Koľko dôležitých otázok ešte bude musieť vyriešiť komisia, ktorú vediete?

Naša práca je ako proces. V našom programe práce je stále veľa bodov. Medzi tie veľké by som zaradil finančnú perspektívu, prípravu ďalšieho spoločného rozpočtu na obdobie po roku 2007. Ďalšou je otázka odštartovania predvstupových rokovaní s Tureckom.

Budúcnosť Európskej únie nespočíva len v spoločnom rozpočte či otázke novej, väčšej komisie, ale i v budúcnosti európskych inštitúcií. Myslíte si, že sa podarí uzavrieť rokovania o konečnom návrhu ústavy EÚ počas funkčného obdobia tejto komisie?

Áno. Vo vzduchu cítim rastúce odhodlanie. Komisia, koniec-koncov, urobila dobrú prácu. Stále viac sa prijíma, že je lepšie mať dobrú ústavu, ako nemať perfektnú… Terajšie írske predsedníctvo si vedie dobre. Rokuje a rokuje, len aby dosiahlo kompromis. Výsledok môže byť akýkoľvek.

V Dubline, na tlačovej konferencii na začiatku írskeho predsedníctva, ste sa zdali otvorený k myšlienke, že tí, ktorí sa chcú pohnúť s integráciou ďalej, môžu tento krok urobiť z vlastnej iniciatívy – ak by sa ústava v dohľadnej dobe neprijala. Čo by to znamenalo v praxi?

V Dubline niektorí novinári reinterpretovali schválne moje slová. Nechcel som hovoriť o “dvojrýchlostej Európe”. Skôr som mal na mysli niečo podobné, ako nám ponúka euro. Ak sa v integrácii objaví nový element, ktorý nemusia chcieť zdieľať všetci naraz, ale relevantný počet krajín s ním bude súhlasiť, prečo mu brániť? Naviac, a to by som chcel zdôrazniť, v Dubline som tiež povedal, že sa to stane legitímnym až v momente, keď bude jasné, že ústavu nebude možné prijať v rozumnom čase.

V akých oblastiach sa to môže stať? Euro sa používa a schengenská spolupráca bola zrealizovaná. Dosiahla sa dohoda o možnej bližšej spolupráci v oblasti obrany. Aké oblasti ešte ostávajú?

V skutočnosti ich je mnoho… Napríklad spolupráca v spravodlivosti a zdaňovaní. Veľmi sa o nich nehovorilo. Rozveďme to ďalej – vieme, že niektoré členské krajiny proti tomu vehementne vystupujú a to je dôvod, prečo sme to nespomenuli ani v našom návrhu finančnej perspektívy po roku 2006. No jedného dňa sa podmienky zmenia, pretože to vyplýva z logiky procesu.

Podľa niektorých názorov sa EÚ už stáva akýmsi superštátom a s novou ústavou po tej ceste pôjde ešte ďalej…

S rozpočtom vo výške 1,24 percenta HDP?! Superštát?! Práve keď sa objaví toto obvinenie, môžeme vidieť, ako málo ľudia vedia. Vždy keď mám prednášku – napríklad na mojej univerzite – a pýtam sa študentov na rozpočet, nik nepovie menej ako 5 percent. Väčšinou hádajú niečo medzi 20 a 25 percent. No aby niekto povedal 1,24 percenta? To sa proste nikdy nestáva. Samozrejme, aj z toho sa dá veľa dokázať. No vybudovať superštát?

Vráťme sa k udalostiam blízkej budúcnosti. Onedlho sa desiatka stane členom EÚ. Pravdepodobnosť, že by komisia voči niektorej z týchto krajín za ten čas uplatnila kroky, ktoré jej vstup zabrzdia, je mizivá. Čo sa však stane, ak sa objavia nedostatky? Je komisia pripravená postupovať proti novým členským krajinám po 1. máji 2004?

Pokiaľ ide o našu prácu, nič sa nezmení. Naviac budeme vo výhodnejšej pozícii, pretože medzi sebou budeme mať komisárov z krajín, ktoré sú v konkrétnych otázkach zainteresované. Jedna vec je istá – noví členovia prestanú byť po pristúpení “novými”. Budú členmi. A to je dôležité.