Európsky zbor solidarity: 340 miliónov pre 100 tisíc mladých

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Európska komisia dnes schválila nielen osobitný právny základ, ale aj rozpočet v programe pre mladých, Európsky zbor solidarity (EZS).

Ten ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť vykonávať dobrovoľnícku alebo platenú prácu v rozmedzí od 2 do 12 mesiacov. Mladí majú pomáhať rôznym znevýhodneným komunitám a zároveň získať nové skúsenosti a pracovné zručnosti.

Pre vyše 100 tisíc dobrovoľníkov chce Komisia do roku 2020 vyčleniť 341,5 miliónov eur

https://euractiv.sk/clanky/socialna-politika/trening-mladych-v-solidarite-zaplati-unia-prichadza-europsky-zbor-solidarity/

Jednoduché prihlasovanie

Program EZS bol síce spustený len pred pol rokom, no záujem už prejavilo vyše 30 tisíc zaregistrovaných. V týchto dňoch začínajú s prácou prví účastníci.

Prihlasovanie mladých označuje Komisia za jednoduché. Po registrácii sa záujemca ocitne v databáze uchádzačov.

EZK pre záujemcov ponúka už teraz širokú škálu projektov. Navrhnúť nové projekty však môže každá verejná alebo súkromná inštitúcia, ktorá spĺňa požiadavky kvality.

Projekty vyberá a implementuje Európska komisia, národné agentúry Erasmus + v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Po tom, čo budú projekty schválené, budú mať organizácie prístup k databáze uchádzačov a vybrať si takých, ktorí sa na projekt hodia najlepšie.

Náklady na umiestnenie 1 dobrovoľníka v programe bude závisieť od dĺžky a krajiny, v ktorej bude pôsobiť. Komisia predpokladá, že napríklad na 6-mesačnú prax dobrovoľníka minie približne 3 400 až 6 500 eur.

Potrebný právny základ

Doteraz bol EZS súčasťou 8 rozličných programov, vrátane programov Erasmus +, LIFE, Azylového a migračného fondu, či Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tie však fungujú na rôznych právnych základoch.

„Osobitný právny základ Európskeho zboru solidarity teraz posilnení jeho celistvosť, dosah, efektivitu nákladov a vytvorí ešte viac príležitostí pre mladých ľudí,“ uvádza sa v stanovisku Komisie.

https://euractiv.sk/kratke-spravy/tasr-veda-a-vyskum/bratislavska-deklaracia-ma-upriamit-pozornost-eu-na-mladych-vedcov/

EZS podľa Komisie nadväzuje vo svojej podstate aj na Bratislavský summit a plán, ktorý stanovuje konkrétne ciele a lehoty v snahe „vytvoriť sľubnú hospodársku budúcnosť pre všetkých, ochrániť náš spôsob života a poskytnúť lepšie príležitosti pre mládež“.