Policy Briefs

 • Ekonomické priority Junckerovej Komisie

  Budúcnosť EÚ 26-10-2015

  Európska komisia Jeana-Clauda Junckera si na začiatku svojho mandátu (2014) zadefinovala 10 hlavných priorít. Prehľad ekonomických priorít Komisie nájdete v tomto súbore liniek.

 • Kybernetická bezpečnosť na Slovensku a v Európe

  Zahraničie a bezpečnosť 16-10-2015

  O kybernetickej bezpečnosti sa hovorí od vzniku prvých počítačov. Problém bezpečnosti sa ešte zvýraznil ich prepájaním prostredníctvom internetu. Dnes, keď sa hovorí o tzv. internete vecí, sa znásobuje počet prístupových bodov, ktoré môžu byť zneužité.

 • TTIP: Čo je v stávke pre malé a stredné podniky

  Slovenské predsedníctvo 29-06-2015

  Testom úspechu obchodnej a investičnej dohody medzi EÚ a USA bude to, ako uľahčí expanziu malým a stredným firmám.

 • Regulácia tabakových výrobkov v EÚ

  Špeciál | Slovensko v EP 11-03-2015

  EÚ dokončila revíziu tabakovej smernice, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2016. Implementácia na národnej úrovni aktuálne prebieha, pričom viaceré krajiny EÚ zvažujú alebo zavádzajú opatrenia nad schválený európsky rámec.

 • Boj proti plytvaniu potravinami

  Poľnospodárstvo a potraviny 10-01-2015

  Tretina svetových potravín končí v koši. Odpad vzniká v rovnakom pomere v rozvojových aj v rozvinutých krajinách. V samotnej Európskej únii ročne vyprodukujeme 100 miliónov ton potravinového odpadu. Relatívne nová téma na európskej úrovni prechádza v ostatných rokoch dynamickým vývojom.

 • Smerom k Energetickej únii

  Energetika 11-12-2014

  Vývoj energetickej politiky ovplyvnili najmä plynové krízy v roku 2006, 2009 a 2014. Ako prví navrhli Európske energetické spoločenstvo predseda Parlamentu Jerzy Buzek a bývalý predseda Komisie Jacques Delors. Ich víziu ďalej rozvinul bývalý poľský premiér a súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk a neskôr novozvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker, ktorý s vytvorením Energetickej únie poveril slovenského diplomata Maroša Šefčoviča.

 • Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo

  Obchodné dohody 30-11-2014

  Bezprecedentná dohoda medzi dvoma najväčšími ekonomickými blokmi - EÚ a USA - zamestnáva negociátorov, politikov a občiansku spoločnosť v celej Európe. Kým pre jedných je lacným prorastovým stimulom, pre druhých nástrojom korporácií v snahe o oslabenie demokratických vlád.

 • Klimatická a energetická politika EÚ do roku 2030

  Energetika 31-10-2014

  Európska klimatická a energetická politika sa do roku 2020 riadi cieľmi 20-20-20. Tie doposiaľ priniesli len zmiešané výsledky. Nové ciele 2030 prinášajú ambicióznejšie limity a reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Hoci sa Slovensku darí ciele napĺňať, k ambíciám únie sa stavia rezervovane.

 • Aféra Snowden: Ako zmenila Európu?

  Špeciál | Zahraničie a bezpečnosť 15-07-2014

  V roku 2013 zverejnil americký občan Edward Snowden cez médiá informácie, ktoré získal z americkej NSA. Verejnosti v Európe po prvýkrát ukázali rozsah sledovania politikov a bežných ľudí zo strany tajných služieb. Čo si z toho EÚ odniesla?

 • Nový europarlament 2014-2019

  Špeciál | Slovensko v EP 04-07-2014

  Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?

 • Program Tvorivá Európa

  Veda a inovácie 03-06-2014

  Program Tvorivá Európa (Creative Europe) je komunitárny grantový program EÚ na podporu umenia a kreatívneho priemyslu.

 • Výsledky eurovolieb 2014

  Špeciál | Slovensko v EP 30-05-2014

  Najväčší počet kresiel obsadí Európska ľudová strana pred socialistami a liberálmi. Krajná pravica i ľavica mierne posilnili.

 • Volebný program Strany európskych socialistov

  Špeciál | Obnoviteľné zdroje 16-05-2014

  Strana európskych socialistov tvrdí, že ich program prinesie únii späť pracovné miesta, produktívnu ekonomiku, zmysel pre spoločenstvo a rešpekt k ľuďom.

 • Volebný program Európskej ľudovej strany

  Špeciál | Obnoviteľné zdroje 16-05-2014

  Aj doteraz najsilnejšia politická sila v Európskom parlamente vidí potrebu reforiem v EÚ. Hovorí o nich vo svojom volebnom programe.

 • Nová Európska komisia 2014+

  Špeciál | Budúcnosť EÚ 02-05-2014

  Zloženie novej Európskej komisie bude známe na jeseň 2014. Stojí pred ňou viacero výziev. Prvou bude spôsob jej kreovania, ktorý by mal byť do väčšej miery ovplyvnený výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a druhou je jej pracovný program v kontexte hospodárskej krízy.

 • Oceľ: Akčný plán pre budúcnosť odvetvia

  Podnikanie 25-04-2014

  Európska komisia predstavila v roku 2013 akčný plán pre oceľ, v ktorom analyzuje výzvy a prináša návrhy opatrení, pripomína strategický význam odvetvia v EÚ a tiež úzke väzby na ďalšie priemyselné sektory. Slovensko naň ako prvá členská krajina nadviazala vlastnou národnou stratégiou.

 • Eurovoľby 2014 na Slovensku

  Špeciál | Slovensko v EP 13-04-2014

  Slovensko bude voliť svojich 13 europoslancov po tretíkrát. Voľby 2014 charakterizuje väčší záujme strán, zvučnejšie mená na kandidátkach a väčší podiel výsostnej kritiky voči EÚ a jej politikám v ich súčasnej podobe.

 • Voľby do Európskeho parlamentu 2014

  Špeciál | Európa dnes 16-03-2014

  Väčšie právomoci, kríza, kandidáti európskych politických strán na predsedu Európskej komisie, ale hlavne perspektíva posilnenia anti-integračne naladených poslancov sú faktory, ktoré odlišujú voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 od tých predošlých.

 • Hospodárske riadenie EÚ – heslár 2

  Ekonomika 19-02-2014

  Ekonomická a finančná kríza naplno odhalili nedostatky v hospodárskych a fiškálnych politikách. Členské krajiny preto prijímajú opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia. Jeho súčasťou sú zároveň preventívne kroky s cieľom zabrániť opakovaniu kríz v budúcnosti.

 • EÚ sa bráni proti falšovanému tovaru

  Podnikanie 10-01-2014

  V roku 2012 európski colníci zadržali spolu takmer 40 miliónov falšovaných výrobkov za približne miliardu eur. Väčšiu ochranu proti tovaru porušujúcemu práva duševného vlastníctva by mali priniesť nové pravidlá platné od januára 2014.

 • COSME: Prvý program EÚ pre malé a stredné podniky

  Ekonomika 28-11-2013

  Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME má na obdobie 2014 – 2020 rozpočet 2,3 miliardy eur. Cieľom je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

 • Ceny elektriny a konkurencieschopnosť priemyslu

  Regionálny rozvoj 21-11-2013

  Európska únia by rada nastúpila cestu priemyselnej renesancie a zastavila deindustrializáciu. Ako jedna z veľkých prekážok konkurencieschopnosti podnikov sa ukazujú vysoké ceny elektriny v porovnaní s inými regiónmi sveta, ale tiež v rámci samotnej Únie.

 • Odpad ako hodnotný zdroj do budúcna

  Trh s energiami 15-11-2013

  Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.

 • Kam smeruje EÚ?

  Budúcnosť EÚ 03-10-2013

  Kríza v eurozóne naštartovala zmeny s väčším rozsahom ako predpokladala Lisabonská zmluva. Ich výsledkom bude iná únia než by si pred pár rokmi vedel ktokoľvek predstavil. Ako ďaleko až budeme ochotní zájsť?