KEA European Affairs

Kultúra a médiá 30-04-2007

Ekonomika a kultúra v Európe

Lisabonský proces vedie vlády, univerzity a firmy predovšetkým k investovaniu do výskumu a vývoja. Dôvodom je viera, že hospodársky rast a zamestnanosť je možné dosiahnuť investovaním do informačno-komunikačných technológií vo všetkých oblastiach a podporou inovácií. Úloha kultúry a kreatívnych sektorov sa však v kontexte budovania „vedomostnej ekonomiky“ podceňuje. Európska komisie si preto po prvý krát dala vypracovať štúdiu o ekonomike v kultúre a vplyve kultúry na ekonomický vývoj.